Klaar? Over!

Tekst Jacques Dane
Gepubliceerd op 02-10-2012
Onderwijs en verkeersveiligheid zijn vanaf de jaren 1920, toen het gemotoriseerde verkeer jaarlijks enorm toenam, een doorlopend actueel thema.

In de kranten verschenen berichten over kinderen die het slachtoffer waren geworden van een noodlottig verkeersongeval in de schoolomgeving. Het ontwikkelen van verkeersbewustzijn bij scholieren werd een belangrijk onderwerp. Er werd gepleit voor verplicht verkeersonderwijs op de lagere scholen, het koppelen van een verkeersexamen aan de onderwijzersakte en het inrichten van verkeerslokalen. Vanaf de jaren vijftig kregen steeds meer steden en dorpen een Jeugdverkeersbrigade: scholieren die voor en na schooltijd er voor zorgden dat kwetsbare schoolkinderen veilig konden oversteken.

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2012. 

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent