Onderzoek

Zomerschool helpt tegen zittenblijven

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 20-08-2015 Gewijzigd op 09-11-2016
Geen vakantie vieren, maar bijspijkerlessen volgen. De zomerschool blijkt een effectief middel om zittenblijven te voorkomen.

In opdracht van de VO-raad en CNV-Onderwijs zijn in de zomers van 2013 en 2014 pilots gehouden op vijftien scholen voor voortgezet onderwijs om de effecten van de zomerschool te onderzoeken. In 2014 namen 320 leerlingen deel aan de zomerschool, met een oververtegenwoordiging van havo-4-leerlingen. De meest gekozen vakken zijn de kernvakken: wiskunde (33%), Nederlands (13%) en Engels (11%). Na afloop konden 276 leerlingen alsnog door naar het volgende leerjaar, oftewel 86%. In 2013 ging het om een vergelijkbaar slagingspercentage (85%).

Onder deelnemers en geslaagden zijn jongens in de meerderheid, ongeveer tweederde versus eenderde. Van de geslaagden zat in 2014 31% in het vmbo, 48% op havo en 21% op vwo/gymnasium (19%, resp. 2% in 2013). De zomerschool is vooral geschikt voor leerlingen die niet over de hele linie achterop zijn geraakt, maar die het in een of enkele vakken wat minder doen. Die achterstand is repareerbaar met enkele weken hard en intensief werken.

Onderzocht is ook of het effect van de zomerschool blijvend is, dus of geslaagden het jaar erop ook overgaan. Dat blijkt het geval: van de geslaagde zomerschoolleerlingen in 2013 is 75% eveneens voor het schooljaar 2014-2015 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen.

Wat vinden de leerlingen er zelf van? De zomerschool is voor het merendeel van de leerlingen een succeservaring. Zij vinden de sfeer goed tot uitstekend, evenals de begeleiding door de docenten. Leerlingen zijn over de vakinhoudelijke expertise van de docenten het meest kritisch in hun suggesties voor verbeterpunten.

S. E Faber, M. C. Timmerman & A. F. Kievitsbosch, De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven. Rijksuniversiteit Groningen, 2014.

Tekst: Greetje Timmerman

Dit artikel is eerder verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (mei 2015).

Deze maand bezocht redacteur Bea Ros een zomerschool samen met staatssecretaris Dekker. Lees hier haar verslag.

20 augustus 2015

Click here to revoke the Cookie consent