Onderzoek

Zo houd je het vol!

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 11-07-2014 Gewijzigd op 13-07-2017
Hoe implementeer je interventies, zoals Bouw!? En hoe zorg je dat je collega's het goed blijven uitvoeren? 

Wijs één coördinator aan die verantwoordelijk wordt voor het programma.
De coördinator verdeelt de taken, is niet alleen inhoudelijk deskundig en goed op de hoogte van het interventieprogramma, ook heeft zij zicht op de tijdsinvestering, logistiek, de
klassen, leraren, leerlingen en tutoren die ermee bezig zijn. Voorwaarde is dat er voldoende betrokkenheid vanuit het schoolteam is en Bouw! wordt opgenomen in het zorgsysteem van de school.

Zorg voor optimale omstandigheden: een computer, goede internetverbinding en een rustige plek.
Het is belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen concentreren. Wijs een vaste ruimte aan
waar geen nevenactiviteiten zijn of groepen leerlingen; een rustig plekje op de gang, de lerarenkamer of het klaslokaal.

Houd ouders, vrijwilligers en leerlingtutoren betrokken.
De coördinator zorgt ervoor dat de tutoren bij de start genoeg informatie krijgen om met het programma te werken en wijst elk kind een vaste tutor toe. Regelmatig - één keer per week - polst hij/zij bij de betrokkenen hoe het ervoor staat en controleert in het systeem of het vereiste aantal oefenmomenten wordt behaald (4 dagen per week, ongeveer 10 tot 15
minuten per dag). Blijft die in frequentie achter dan gaat de coördinator het gesprek aan.

Zorg dat tutoren zich aan de computergestuurde lesvolgorde van het programma houden.
Sla geen onderdelen over omdat de leerling die al zou beheersen. Voor de effectiviteit van het programma is het essentieel dat alle computergeselecteerde onderdelen stapsgewijs worden doorlopen. Evalueer om de 6 weken met de tutoren. Vraag ze wat goed en minder goed gaat, waar ze tegenaanlopen, hoe ze reageren en anticiperen op vragen en gedrag van leerlingen. Vraag ook aan de leerlingen zelf wat ze goed vinden gaan en waar ze eventueel aan zouden willen werken en hoe ze het vinden om met de tutoren te werken.

Toets leerlingen regelmatig.
Na de afronding van een Bouw-deel biedt het programma een toets aan als aanbevolen les. Een toets wordt altijd afgenomen door een volwassen persoon. De toetsresultaten worden
besproken met de leraar zodat er afstemming plaatsvindt met het leesonderwijs in de klas. De resultaten uit Bouw! brengen de aanvankelijke leesontwikkeling nauwgezet in kaart en geven gerichte handvatten voor de (lees-)hulp in de klas.

 

 

2 x cursus

Om het implementatieproces op uw school te ondersteunen, verzorgt uitgever Lexima cursussen voor coördinatoren en tutoren.

Cursus Bouw! Coördinator
Wat: De coördinator voert de regie, traint de tutoren en includeert de kinderen in het programma. Belangrijke thema's zijn organiseren, investeren, motiveren en realiseren.
Voor wie: Intern begeleiders, remedial teachers en leraren die op school verantwoordelijk zijn voor interventie bij vroege leesproblemen.

Cursus Bouw! Tutor
Wat: De tutor speelt bij Bouw! een belangrijke rol. De instructie en emotionele ondersteuning van de tutor zijn van invloed op de leerprestaties van de leerling. Met de cursus Bouw! Tutor beschikt u over voldoende kennis om leerlingen goed en weloverwogen te ondersteunen met het programma Bouw!
Voor wie: alle vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden.

Meer informatie over de cursus, implementatiemogelijkheden of demonstratie? Kijk op: www.lexima.nl/bouw

Tekst: Paulien de Jong

Beeld: Shutterstock

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special Leesproblemen (juni 2014). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van de Universiteit van Amsterdam, Lexima en expertisecentrum Het ABC.

Verder lezen

1 Leesproblemen

Click here to revoke the Cookie consent