Onderzoek

Vwo-plus-leerlingen

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 29-12-2015 Gewijzigd op 21-04-2017
Een substantieel deel van de leerlingen, die naar intelligentie als hoogbegaafd te kwalificeren zijn, slaagt er niet in om in zes jaar een vwo-diploma te behalen.

Oorzaak van hun onderpresteren lijkt een gebrek aan motivatie. Hoogbegaafde leerlingen in meer uitdagende vwo-plus-programma’s zijn, anders dan vaak gedacht, niet gemotiveerder dan vwo-leerlingen die een regulier onderwijsprogramma volgen.
Het Kohnstamm Instituut gaat binnen het NRO Kortlopend Onderzoek kijken hoe de motivatie te verbeteren is. Onderzocht wordt welke aspecten van studiemotivatie relevant zijn voor hoogbegaafden in vwo-plus. En op basis daarvan ontwikkelen en beproeven de onderzoekers een motivatie-interventie, deels afgestemd op het profiel van de leerling. In zowel de experimentele als controlegroepen meten ze voor en na het onderzoek leermotivatie en leerprestaties. Het onderzoek moet resulteren in een praktische handleiding om de motivatie van hoogbegaafde leerlingen te vergroten.

 

Projectleider: Iris Breetvelt, [email protected].

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Onderzoek nieuw' in Didactief, december 2015.
 

Click here to revoke the Cookie consent