Nieuws

Vragen in Eerste en Tweede Kamer over Cito-dossier

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 20-09-2013 Gewijzigd op 18-10-2016
Op 5 september 2013, 2 dagen na publicatie van het eerste deel van het Cito-dossier, stelde Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) vragen aan staatssecretaris Sander Dekker (VVD) naar aanleiding van de artikelen. Twee weken later kreeg hij al antwoord.

De staatssecretaris ontkende dat private verliezen van Cito BV konden worden afgewenteld of ten koste konden gaan van de publieke taken van Stichting Cito.

Opmerkelijk is het antwoord van de staatssecretaris op de vraag aangaande het intellectueel eigendom van de Eindtoets. In het artikel in Didactief wordt gesteld dat het intellectueel eigendom in het verleden niet geregeld is en dat Cito daarmee zijn voordeel heeft kunnen doen.

De staatssecretaris antwoordt dat dit onjuist is en dat het intellectueel eigendom vanaf 1 januari 2014 wordt geregeld in de herziene wet SLOA. Met andere woorden: in het verleden en op moment van dagtekening is de bewering van Didactief juist, maar in de nabije toekomst wordt deze zaak geregeld.

Ook anderszins vertoeft de staatssecretaris al in de toekomst. Hij stelt dat de bewering dat Cito vrijelijk kennis kan doorsluizen van de Stichting naar de BV met als doel deze te vermarkten, zoals Didactief op basis van het Auditrapport stelde, niet juist is. 'Stichting CITO heeft een publieke kennisfunctie en alle kennis die op basis van gesubsidieerde activiteiten is vergaard moet in beginsel algemeen toegankelijk zijn, voor welke derde partij dan ook.' Momenteel vindt echter nog steeds overleg plaats tussen het ministerie van OCW en Cito over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder derden over deze gegevens kunnen beschikken. De staatssecretaris neemt met zijn antwoord - ´Met Stichting CITO is afgesproken dat met publieke middelen opgebouwde kennis altijd onder dezelfde voorwaarden beschikbaar wordt gesteld aan CITO BV als aan andere belangstellenden´ - dus een voorschot op de uitkomsten van dit overleg.

De Eerste Kamer lijkt tijdens het debat op 17 september 2013 een stuk kritischer over het dossier Eindtoets.

Click here to revoke the Cookie consent