Onderzoek

Voorsorteren op exact

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 27-01-2021 Gewijzigd op 20-05-2021
Beeld Shutterstock
Leerlingen die de vakken O&O of NLT volgen, kiezen vaker voor een bèta-technische studie. Vooral O&O lijkt meisjes over te halen exact te kiezen.

Nederland telt honderd technasia, waar leerlingen vanaf de brugklas tot en met het examenjaar het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) krijgen. Ze werken in groepjes aan echte opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Op ongeveer de helft van de vo-scholen kunnen leerlingen sinds 2007 in de bovenbouw Natuur, Leven & Technologie (NLT) kiezen, een vak waarin de bètavakken in samenhang aan bod komen.

Zorgen die nieuwe vakken voor een meer exacte studiekeuze, zoals een van de doelen was? Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben de vwo-eindexamencohorten 2010 tot 2019 bekeken om die vraag te beantwoorden. Om de vergelijking zuiver te houden, hebben ze voor leerlingen zonder deze vakken alleen gekeken naar degenen met een N-profiel.

Leerlingen met O&O kiezen vaker techniek (49%) dan N-leerlingen zonder dat vak (27%). Bij NLT zijn de verschillen minder spectaculair: 32% kiest techniek en 22% bèta (tegenover 20% bij N-leerlingen zonder dit vak en 16% bij O&O-leerlingen).
Deze trends gelden ook voor meisjes: met O&O kiezen ze vaker voor techniek (28% versus 14 tot 16% van de meisjes in de andere groepen) en met NLT iets vaker voor bèta (20 versus 17%). Meisjes met O&O verleggen hun aandacht van medisch naar bèta en techniek. Nog steeds zijn meisjes ondervertegenwoordigd bij bèta en techniek, maar vooral O&O lijkt hen vaker over de streep te trekken dan de gewone N-profielen.
 

Alie Blume, Jan van der Veen en Pieter Boerman, Engineering in Dutch Schools: Does it Effect Study Choice? Schriftelijke presentatie Universiteit Twente tijdens SEFI-conferentie, 2020. Zie download. 


Dit artikel verscheen in Didactief, januari/februari 2021

Click here to revoke the Cookie consent