Onderzoek

Versla de afleidbandiet

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 30-09-2016 Gewijzigd op 30-01-2017
Snel afgeleid en een slecht geheugen voor instructies. Kan een cognitieve training deze typische ADHD-kenmerken verhelpen? 

Bij kinderen met ADHD werken de regelfuncties in het brein minder goed. De gevolgen kent iedere leraar: snel afgeleide leerlingen die moeite hebben je instructies te onthouden en uit te voeren. Kwestie van een falend werkgeheugen, vertelt onderzoeker Marthe van der Donk.

Veel kinderen slikken daarom Ritalin, maar dat verhelpt niet altijd de problemen met leren. Van der Donk wilde weten of een cognitieve training meer soelaas biedt. Ze probeerde twee trainingen uit bij twee groepen van ruim honderd basisschoolleerlingen met ADHD. Het ging om de bestaande werkgeheugentraining Cogmed (bijvoorbeeld ook aangeboden aan mensen met geheugenproblemen na chemotherapie) en de door haar zelf ontwikkelde training Beter bij de les. Deze laatste helpt kinderen om valkuilen in hun eigen leergedrag te herkennen en te omzeilen. Ze leren bijvoorbeeld over de ‘afleidbandiet’ en hoe ze deze met de ‘herhaalbewaker’ kunnen verjagen door instructies voor zichzelf te herhalen. Het gaat bij beide trainingen om individuele trainingen buiten de klas, gegeven door een psycholoog of orthopedagoog.

Beide resulteren in verhoogde aandacht en betere werkgeheugen- en inhibitievaardigheden. Ook zagen ouders en leerkrachten positieve effecten op het gedrag, zowel direct na de training als zes maanden later. Helaas vertaalde zich dat niet in betere schoolprestaties. In vervolgonderzoek kijkt Van der Donk of het helpt om leerkrachten en ouder (meer) bij de training te betrekken. ‘Wanneer een leerkracht een opdracht uitlegt, kan hij een leerling bijvoorbeeld helpen herinneren de herhaalbewaker in te zetten.’

Marthe van der Donk, ‘Cognitive Training for Children with ADHD. Individual Differences in Training and Transfer Gains’. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2016.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Onderzoek Kort in Didactief, oktober 2016.
 

Click here to revoke the Cookie consent