Interview

Twee vragen aan Freddy van Dijken en Agnes Meijer

Tekst Jan Harbers & Paulien de Jong
Gepubliceerd op 24-01-2017 Gewijzigd op 23-01-2017
Wat is hun indruk van de leerlingen van het Groene Lyceum en de toegevoegde waarde ervan?

Wat is jullie indruk van leerlingen die van het hGL komen?

Freddy van Dijken over het Groene LyceumVan Dijken: ‘Ik ben kritisch. Mij is in het begin verteld dat een hGL-leerling beter is voorbereid op het hbo vanwege het gecombineerde profiel havo/mbo. Crux is dat je feitelijk niet kunt spreken van dé hGL-leerling. Het is geen havo-leerling, want hij doet geen eindexamen havo-vakken als Nederlands, Engels, wis- en scheikunde (één van mijn missies op voorlichtingsbijeenkomsten: Wil je door naar het hbo, zorg dan dat je die vakken ook toetst). En het is ook geen échte mbo-leerling als het gaat om specialisatie. De meeste hGL-leerlingen hebben een vrij algemeen kwalificatie dossier en missen voor onze hbo-richtingen specifieke kennis van natuur en milieu. Bij ons hebben ze dus eerder een achterstand ten opzichte van leerlingen die van het mbo komen.

Enige nuance is hier wel op z’n plaats. Essentieel voor het succes is de wijze waarop een hGL-leerling invulling geeft aan zijn dossier. Een leerling die bijvoorbeeld kiest voor hbo Tuin- en Landschapsinrichting en als stage in een bloembinderij heeft gewerkt, voegt weinig toe. Heeft de hGL-leerling een hoveniersstage gedaan, dan is dit juist een waardevolle toevoeging.’
 

Meijer: ‘Ik heb vooral positieve ervaringen. We hebben van twee jaar cijfers. Kijkend naar uitvalscijfers het eerste jaar, zie ik dat de lichting hGL-leerlingen het goed doen. Ze vallen minder vaak uit dan gemiddeld.’  


Wat is de toegevoegde waarde van onderwijs op het hGL?

Van Dijken: ‘De opzet en het concept (combinatie praktijk en theorie) vind ik écht goed. Ook hebben de leerlingen van hGL een positieve instelling (ze hebben bewust gekozen voor het Groene Lyceum) en lopen voor op havisten als het gaat om praktijkervaring. Positief vind ik ook de bereidheid van Groene Lycea om zichzelf steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ze staan open voor kritiek en vragen vaak feedback van hbo’s.’ 

Agnes Meijer over Groene LyceumMeijer: ‘Ik promoot het bij kinderen in de buurt, dat zegt genoeg. Ik zeg altijd: het mbo kan leren van het Groene Lyceum. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als het mbo bepaalde elementen zou overnemen. Denk aan het aanbieden van échte vakken (Wiskunde, Natuurkunde, economie) waarmee mbo’ers betere aansluiting vinden op het hbo. Ook zijn hGL’ers beter voorbereid als het gaat om studievaardigheden. Denk aan zelfstandig werken, het lezen en samenvatten van grote teksten, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, gelijktijdig luisteren en schrijven tegelijk. Een mbo’er kan daar echt op uitvallen.’

Freddy van Dijken is aansluitcoördinator voortgezet onderwijs - hoger onderwijs
en mbo-hbo aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Hij komt veel bij Groene Lycea over de vloer. Agnes Meijer is projectleider mbo hbo in Noord Nederland en was betrokken bij de curriculum-ontwikkelfase van het Groene Lyceum.

Dit artikel verscheen in de special '10 jaar Groen Lyceum' (jan/feb 2017). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Terra, AOC Oost, Groenhorst, Melanchthon, Lentiz onderwijsgroep, GroeneWelle en NRO. 

Click here to revoke the Cookie consent