Nieuws

Toppers

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 06-04-2012 Gewijzigd op 07-02-2018
International Summit on the Teaching Profession: volgend jaar wordt de derde editie van deze internationale conferentie gehouden in Amsterdam.

De top is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), overheden en vakbonden. Doelgroep zijn ministers, vakbondsleiders en zogenoemde accomplished teachers. ‘Ik ben er trots op dat we de Teacher Summit in Nederland gaan houden. Hiermee willen we laten zien dat onze leraren tot de beste van de wereld horen’, aldus een enthousiaste staatssecretaris Zijlstra. Hij sprak tijdens de tweede summit in New York half maart

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2012.

Click here to revoke the Cookie consent