Nieuws

Talentontwikkeling op het vmbo

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 30-12-2014
Beeld Human Touch Photography
Een speciaal sporttraject, extra kunstonderwijs, of een lifestyleprogramma. Ook vmbo-scholen proberen gericht in te spelen op de talenten van hun leerlingen.

Van puur cognitief leren naar meer aandacht voor de natuurlijke aanleg en vaardigheden van leerlingen. Deze verschuiving maken veel scholen door. Dat ook flink wat vmbo-scholen actief bezig zijn met ‘talentontwikkeling’, blijft echter vaak onderbelicht.

Onterecht, vindt Marjolein Haandrikman, projectleider bij SLO. ‘De vraag naar goede vakmensen neemt toe. Des te meer reden om ook op het vmbo leerlingen te stimuleren hun eigen talenten te ontdekken.’

In het voorjaar van 2014 hield SLO een landelijke peiling over talentontwikkeling. Hieruit bleek dat vmbo-scholen vooral behoefte hebben aan het uitwisselen van kennis en ervaringen. SLO probeert daarin te voorzien, onder andere met een kenniskring waarin inmiddels tien vmbo-scholen vertegenwoordigd zijn.

Lifestyle in Bemmel

Ook is er een website: www.talentstimuleren.nl. Hierop staan aansprekende voorbeelden van talentontwikkeling in het vmbo. Een daarvan is het lifestyleprogramma van het Over Betuwe College Bemmel: Vmbo Lifestyle. Dit is bedoeld voor leerlingen met interesse in gezondheid, voeding en bewegen. Die thema’s komen versterkt aan bod in de reguliere vakken, vertelt Paul Kerrebijn, decaan en projectleider van het talentprogramma. Zo gaat het bij biologie en lichamelijke opvoeding onder andere om de verbranding van voedsel, en worden bij levensbeschouwing verschillen in eetcultuur besproken.

Het programma valt binnen de theoretische leerweg, maar bevat een hoop actieve componenten. Zo volgen de leerlingen workshops over gezonde voeding, lopen ze mee met een fysiotherapeut en maken ze actief kennis met wellness en fitness.

Vmbo Lifestyle bestaat nu twee jaar. Kerrebijn: ‘We begonnen met twee klassen. Nu zijn het er drie.’ Scholen die werk willen maken van talentontwikkeling raadt hij aan om leerkrachten van meet af aan te betrekken. ‘Een talentprogramma vraagt om extra inspanningen van iedereen. Het is niet iets dat je van bovenaf moet uitrollen’.

Aansluiting

Het lifestyleprogramma van OBC Bemmel en andere voorbeelden staan uitgebreid toegelicht op de website. Daar is ook een quickscan voor talentontwikkeling te vinden, bestaande uit een serie vragen en stellingen. Haandrikman: ‘Elke school die met talentontwikkeling aan de slag gaat, loopt tegen vragen aan. Wat voor programma past bij ons? Ontwikkelen we iets voor alle leerlingen of voor een selecte groep? Hoe passen we het in ons leerplan in?’

Met de quickscan kunnen scholen aan de hand van zulke vragen een visie op talentontwikkeling formuleren. Zo hoopt Haandrikman dat talentontwikkeling langzaam maar zeker ingebed raakt in de cultuur van het vmbo. Haandrikman: ‘Wij brengen de best practices uit het veld in kaart. Andere scholen gaan daar hopelijk hun voordeel mee doen.’

 

Meer info: www.talentstimuleren.nl.
Dit artikel is verschenen in de rubriek Leerplan in Didactief, december 2014.

Click here to revoke the Cookie consent