Onderzoek

Taalstimulering krijgt handvatten

Tekst Alfred Wald
Gepubliceerd op 05-12-2005 Gewijzigd op 24-05-2017
Peuterleidsters die met de nieuwe aanpak van de Taallijn VVE werken, merken dat hun kindertjes meer woorden leren, beter verhaaltjes begrijpen en meer gaan praten. Vanwege dit succes krijgt de aanpak een vervolg in de kleutergroepen van het basisonderwijs.

In 2002 gaf het ministerie van OCW aan het Expertisecentrum Nederlands en Sardes de opdracht peuterleidsters te ondersteunen om de kwaliteit van hun taalstimulering op een hoger plan te brengen. Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) liet positieve effecten zien, maar de taalstimulering kon nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat gebeurt nu met de Taallijn VVE, een training voor peuterleidsters om hun gesprekken met kinderen spannend en stimulerend te maken.Kern van de aanpak is dat peuters veel prikkels en ruimte krijgen om actief aan die gesprekken deel te nemen. Bijvoorbeeld bij het praten over prentenboeken met veel grapjes of naar aanleiding van een spannend spelletje. De peuterleidsters waarderen deze aanpak zeer, zo kwam uit interviews naar voren. Ze geven aan dat de peuters meer praten, een grotere woordenschat hebben en verhalen beter begrijpen. Inmiddels zijn er ruim tweeduizend peuterleidsters met de Taallijn VVE aan de slag; een aantal dat de komende jaren moet groeien. Daarnaast is er geld uitgetrokken om ook leraren in de kleutergroepen van het basisonderwijs te scholen. Verder zijn er taalmodules beschikbaar voor pabo’s en voor de roc-afdelingen opleiding peuterleidsters, en werkt het televisiekanaal [email protected] ermee. In 2008 moeten ook medewerkers van bibliotheken, jeugdgezondheidszorg en minderhedenorganisaties in de geheimen van de Taallijn VVE zijn ingewijd.

R. Fukkink, A. Veen en A. van Gelderen, De Taallijn VVE in de praktijk. Inhoudsanalyse van de materialen en een veldstudie met interviews en observaties. SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam, 2005. ISBN 90-6813-773-5.
Zie ook http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl, http://www.sardes.nl en http://www.omroep.nl/zappelin/zappflat

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Click here to revoke the Cookie consent