Onderzoek

Stop met strepen, overhoor jezelf

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 30-09-2016 Gewijzigd op 30-01-2017
Leren is een spel van informatie opslaan en weer terughalen uit je geheugen. Hoe actiever dat terughalen gebeurt, hoe beter kennis beklijft.

Knalroze, -groen of -geel. Bij voorkeur met dat soort markeerstiften gaan leerlingen en studenten hun studiestof te lijf. Lekker strepen maar en alle belangrijke dingen markeren om ze in je hoofd te stampen.
Makkelijk en gangbaar, maar weinig effectief, zegt onderzoeker Pauline Reijners. Zeker op de langere termijn onthoud je zo de stof niet, laat staan dat je deze begrijpt. In haar proefschrift onderzoekt ze alternatieve studeermethoden.

De crux is dat je tijdens het studeren je brein actief aan het werk zet. Leerstof in je geheugen prenten doe je door deze keer op keer op te halen uit dat geheugen. Bijvoorbeeld door jezelf hardop te overhoren of door jezelf tijdens het bestuderen van een tekst vragen daarover te stellen. Deze zogeheten ophaaltaken richten de aandacht actief op de belangrijke informatie in de tekst. De lerende hoeft de vragen niet per se uit het hoofd te beantwoorden, juist opnieuw de stof bestuderen met die vragen in het achterhoofd helpt onthouden.

Bij studeren komt het ook aan op het goed kunnen inschatten van wat je al beheerst en wat nog niet. Actieve ophaaltaken helpen daar ook beter bij dan louter markeren. Al weet je het natuurlijk pas echt zeker als je de toets aan het maken bent.

Pauline Reijners, ‘Retrieval as a Cognitive and Metacognitive Study Technique to Learn from Expository Text. Proefschrift Open Universiteit, 2016.

Click here to revoke the Cookie consent