Nieuws

Steeds meer les door bevoegden

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 07-04-2015 Gewijzigd op 26-10-2016
Tussen 2011 en 2013 is het aantal bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs toegenomen met 1,6%, zo blijkt uit cijfers van de Inspectie op basis van de Integrale Personeelstelling Onderwijs. In het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken dat in 2017 niemand meer onbevoegd voor de klas staat. De Onderwijsinspectie kan ingrijpen wanneer toch onbevoegd les wordt gegeven.

Volgens de nieuwste gegevens geven scholen ruim driekwart (76%) van de lessen bevoegd. Op het vmbo geven leraren bijna tweemaal zoveel lessen onbevoegd (19,7%) als op de havo (11,4%) en het vwo (11,6%). In de bovenbouw van de havo en het vwo worden steeds minder lessen onbevoegd en meer lessen benoembaar gegeven, met andere woorden door leraren in opleiding.
De toename van het aantal bevoegd gegeven lessen is het sterkst voor maatschappijleer en economie, terwijl bij filosofie juist de onbevoegd gegeven lessen zijn toegenomen. Problematisch blijven wiskunde en natuurkunde vanwege vergrijzing en onvoldoende animo voor deze vakken op de lerarenopleiding.
Onbevoegd gegeven lessen zijn volgens het CAOP dan ook niet altijd verwijtbaar. Voor sommige vakken is het gewoon moeilijk om geschikte docenten te vinden. Andere tekortvakken zijn Nederlands, Engels, Duits en scheikunde.
Bij Nederlands, Engels en wiskunde speelt volgens schoolleiders mee dat aan deze vakken relatief veel lesuren worden besteed. Ook zijn er vakken waarvoor nog geen lerarenopleiding is, zoals intersectorale vakken op het vmbo (met name vakken die beroepsgericht zijn).
De VO-raad noemt in een uitgebreide reactie op het onderzoek van het OCW het huidige bevoegdhedenstelsel te rigide. Het huidige systeem zit zo in elkaar dat het voor leraren erg moeilijk is om naast het werk een opleiding te volgen, waarbij bovendien volgens de VO-raad niet voldoende maatwerk wordt geboden. De VO-raad geeft aan dat docenten die onbevoegde lessen geven worden door scholen bekwaam worden geacht.

Gepubliceerd 7 april 2015
 

Klik hier voor onderzoek van het OCW

Klik hier voor verslag CAOP

Klik hier voor de reactie van de VO-raad

Click here to revoke the Cookie consent