Recensies

Stap voor stap naar meer orde

Tekst Truus Groenewegen
Gepubliceerd op 08-05-2012 Gewijzigd op 21-02-2019
Orde genereert orde, wanorde genereert wanorde. In zijn handboek De Ordegenerator laat René Kneyber zien hoe docenten ‘het motortje van orde’ kunnen aanzwengelen en aan de gang houden.

‘Als er geen orde is, ligt dat aan de docent’. Dat is het niet mis te verstane uitgangspunt van René Kneyber, wiskundedocent en specialist op het gebied van ‘orde’. Uit zijn visie volgt dat reflectie op eigen handelen een voorwaarde is om te kunnen werken aan orde in de klas. Tijdens de trainingen en lezingen over zijn boek ‘Orde houden in het voortgezet onderwijs’ merkte Kneyber echter, dat het daadwerkelijk aanpakken van ordeproblemen voor veel docenten lastig blijft. Doorzien en begrijpen is niet genoeg. Als extra handreiking maakte hij daarom De Ordegenerator, een werkboek vol praktische oefeningen en tips voor het veranderen van houding en gedrag. Kneyber beschrijft oefeningen stap voor stap en doet veel moeite de essentie ervan over te brengen. Hij benadrukt dat docenten bepaalde scenario’s het beste samen kunnen oefenen en ziet ‘orde houden’ niet als een alles-of-nietsverhaal, maar als een belangrijk pijler van het lesgeven die constant aandacht verdient. Hij heeft oog voor alles wat in de dagelijkse praktijk in een klaslokaal gebeurt, fysiek, mentaal en emotioneel, en wat dat betekent voor de relatie docent-leerling. Voorkomen van ordeproblemen vindt Kneyber “het meest krachtige middel, maar het minst toegepast” en hij behandelt daarom procedures, standaarden en routines, die de lessen structureren en voorspelbaar maken voor leerlingen. Hij gaat ook speciaal in op het begin van het schooljaar en op effectief straffen. Zijn boek bevat praktische bijlagen voor bijvoorbeeld instructie en zelfevaluatie. Daarnaast verwijst hij steeds naar meer theorie. De Ordegenerator hoort bij Orde houden in het voortgezet onderwijs en helpt om uit dat boek te halen wat erin zit. 

De Ordegenerator, René Kneyber, ISBN 978 9490120009, http://www.handelingsbrutaal.nl 

dit artikel verscheen in Didactief, mei 2012.

Click here to revoke the Cookie consent