Onderzoek

Spreken op maat

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 04-03-2021 Gewijzigd op 14-09-2021
Beeld Shutterstock
Je mond roeren over de grens vraagt oefening. Een app helpt leraren en leerlingen om gericht hun mondelinge taalvaardigheid in een vreemde taal te verbeteren.  

De ene leerling praat vloeiend, maar met een verkeerde uitspraak, de ander zoekt naar woorden en weer een derde struikelt over de grammatica of durft geen mond open te doen in een moderne vreemde taal (mvt). Leerlingen zijn dus gebaat bij feedback en oefeningen op maat, maar leraren blijken daar, zeker in volle klassen, mee te worstelen.

Esther de Vrind, vakdidacticus Frans en lerarenopleider, pakte de handschoen op. Voor haar promotieonderzoek (met een Dudoc-Alfabeurs) ontwikkelde ze SpeakTeach, een didactiek waarin een grote rol is weggelegd voor zelfevaluatie door leerlingen. Met een app nemen leerlingen een gesprek op, waarna ze zichzelf beluisteren en bedenken wat er beter kan en welke hulp en oefening ze daarbij nodig hebben. In overleg met de leraar doen ze vervolgens gerichte verbeteroefeningen.

Dertien mvt-leraren beproefden de didactiek in negentien klassen (3 vmbo tot 6 vwo). Ze vonden de aanpak eenvoudig en flexibel toe te passen en niet te tijdrovend. Bovendien hielp SpeakTeach leraren om beter zicht te krijgen op wat leerlingen nodig hadden. Ze bleven beter bij de les en werkten serieuzer en actiever aan opdrachten.

Een tweede studie onder 329 leerlingen in diezelfde leerjaren bevestigde de positieve resultaten. Leerlingen hadden steeds minder hulp van de leraar nodig en werkten graag zelfstandig. Ook werden hun zelfdiagnose en plannen scherper en uitgebreider. Of hun gespreksvaardigheid vergeleken met een controlegroep ook meer vooruitging, is nog niet onderzocht. 

Esther de Vrind, The SpeakTeach Method: Towards Self-Regulated Learning of Speaking Skills in Foreign Languages in Secondary Schools: An Adaptive and Practical Approach. Proefschrift ICLON/Universiteit Leiden, 2020.
Download gratis materiaal en toelichting op speakteach.nl


Dit artikel verscheen in Didactief, maart 2021.

Verder lezen

1 Taal is een klasse apart

Click here to revoke the Cookie consent