Nieuws

Sluiting Ibn Ghaldoun

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 23-09-2013 Gewijzigd op 18-10-2016
De Rotterdamse school Ibn Ghaldoun, die eerder betrokken was bij examenfraude, gaat nu definitief dicht.En wel per 1 november dit jaar. Dit heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

In mei kwam een grootschalige examenfraude op de school aan het licht, nadat via internet het vwo-eindexamen Frans uitlekte dat op de Ibn Ghaldounschool gestolen bleek te zijn. In totaal zijn er 27 examens gestolen, met als gevolg dat leerlingen bij diverse vakken opnieuw examen moesten doen.
Naar aanleiding van de examenfraude is een uitgebreid onderzoek gestart vanuit de Onderwijsinspectie. Op basis hiervan concludeert Dekker dat er 'geen toekomst is voor de school'. Volgens de inspectie zijn de problemen individueel al zorgelijk te noemen, maar helemaal omdat ze onderling zo samenhangen en op zoveel terreinen plaatsvinden. Het zou onmogelijk zijn om binnen twee jaar een voldoende kwaliteitsverbetering te bereiken.
Reputatieschade door de fraudezaak is er volgens de inspectie maar één op de waslijst aan problemen die tot dit besluit hebben geleid. Ook is de financiële situatie van de school zorgwekkend, net als de huisvesting die ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Er heersen gevoelens van onveiligheid. Daarbij laat de taalvaardigheid van de leraren, die lang niet allemaal bevoegd zijn om les te geven, te wensen over en zouden er signalen zijn dat een aantal docenten positieve ontwikkelingen op de school zou tegenwerken.
Bestuursvoorzitter van de school, Ayhan Tonca, wil er echter alles aan doen om door te gaan met de school. Hij ziet het liefst een doorstart met een nieuw bestuur en onder een andere naam, laat hij de NOS weten. Wim Littooij, voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), wil een spreiding van leerlingen over verschillende scholen in Rotterdam voorkomen. Bij RTV Rijnmond zegt Littooij dat hij daarom wil kijken of het mogelijk is binnen zes weken een nieuwe islamitische school op te richten, dit keer onder de hoede van het CVO. Geen doorstart dus, maar een nieuwe school. Waar oude docenten alleen aangenomen worden als ze opnieuw solliciteren. Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd en kunnen de kinderen met dezelfde klasgenoten lessen volgen. 'Bij overplaatsing komen de leerlingen op een andere school waar ze nog nooit zijn geweest. Ze kennen de andere leerlingen niet en moeten wennen'. Littooij hoopt binnen twee weken duidelijkheid te hebben.
Het PvdA, CDA en D66 willen opheldering over waarom nu pas tot sluiting besloten is, terwijl het onderzoek van de inspectie al op3 juli bekend was. Verschillende partijen overwegen om het voor falende bestuurders onmogelijk te maken opnieuw een school op te richten. ʿZodat bestuurders, wiens school verplicht is gesloten als gevolg van financiële chaos, bestuurlijke warboel of ernstig tekortschieten in onderwijskwaliteit, niet opnieuw de kans krijgen om het onderwijs in diskrediet te brengen', aldus VVD-Kamerlid Karin Straus. / MvZ

Click here to revoke the Cookie consent