Onderzoek

Schoolprestaties en welbevinden vluchtelingen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 04-04-2016 Gewijzigd op 27-10-2016
Zijn onze scholen voorbereid op de grote stroom vluchtelingen? In een recente OESO-studie worden diverse landen op dit punt vergeleken.

Al voor de grote stroom vluchtelingen groeide het aantal leerlingen met een immigratieachtergrond. In 2012 was dat gemiddeld 12% van alle 15-jarige leerlingen in de hele OESO. In de eind 2015 verschenen OESO-studie worden hun PISA-data vergeleken met die van autochtone leerlingen. In de meeste landen doen eerste-generatie migranten het slechter dan autochtone of tweedegeneratieleerlingen. Dat is een bekend gegeven, waarbij vaak gewezen wordt op gebrekkige taalvaardigheid. Maar we moeten ook de invloed van systeem- en schoolkenmerken niet onderschatten. Zo blijken jongeren vanuit hetzelfde moederland en met een vergelijkbare sociaal-economische status (SES) in verschillende gastlanden verschillend te presteren. Jongeren uit Arabisch sprekende landen doen het bijvoorbeeld op Nederlandse scholen beter dan op scholen in Finland.

De kans dat een allochtone leerling blijft zitten is in de hele OESO gemiddeld 3,4 keer zo groot als die van een autochtone leerling. Dat heeft te maken met minder goed weten hoe het er in een land en op een school aan toe gaat, maar ook met verwachtingen van leraren.

Ook in welbevinden op school verschillen de landen. Zo voelen Iraakse en Turkse jongeren in Finland zich beter thuis op school dan dezelfde jongeren in Denemarken. Jongeren uit Arabisch sprekende landen voelen zich het best thuis in Nederland. Het rapport geeft tips voor wat landen kunnen doen om het migrantenjongeren makkelijker te maken. Geef bijvoorbeeld voorlichting aan de ouders van leerlingen over de onderwijsmogelijkheden en de bijbehorende financiering. Zet leerlingen niet in aparte taalklasjes, maar integreer taal in de reguliere lessen. Zorg voor jonge kinderen voor VVE op maat en monitor en evalueer de opbrengsten daarvan. En voorkom vroege selectie, want daar worden juist migrantenkinderen de dupe van.

OECD (2015), 'Immigrant Students at School. Easing the Journey towards Integration'.

Tekst: Bea Ros

Dit artikel is eerder verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (januari-februari 2016).

4 april 2016

Click here to revoke the Cookie consent