Onderzoek

Samen schrijven, samen leren

Tekst Benne van de Woestijne
Gepubliceerd op 13-05-2021 Gewijzigd op 20-09-2021
Beeld Shutterstock
Laat leerlingen eens samen aan een schrijfopdracht werken. Dat stimuleert hen tot beter schrijven en om ideeën, kennis en denkwijzen te delen.


Uit recent peilingsonderzoek van de inspectie bleek dat een kwart van de basisscholieren niet goed leert schrijven. Samenwerkend schrijven, waarbij leerlingen in groepjes werken, brainstormen en elkaars geschreven werk verbeteren, zou een remedie kunnen zijn. Want uit onderzoek weten we al: leerlingen leren daardoor beter schrijven dan wanneer ze het in hun eentje doen.

De Groningse onderzoekster Anke Herder wilde dat proces nauwkeuriger in kaart brengen: wat hebben leerlingen elkaar eigenlijk precies te leren, wanneer ze samen schrijven? Herder analyseerde de gesprekken tussen leerlingen in de midden- en bovenbouw van zes Friese basisscholen, bij onderzoekend leren. De leerlingen werkten twee keer gedurende drie weken in groepjes aan een onderzoeksthema, waarbij ze ook samen schreven. Zo stelden ze samen onder meer interviewvragen op, schreven ze brieven en werkten ze aan logboeken.

Herder zag de leerlingen in hun gesprekken over allerlei soorten tekst- en schrijfbeslissingen discussiëren. Ze corrigeerden elkaar, vroegen de ander om hulp, formuleerden samen zinnen of deden elkaar suggesties over de meest geschikte formulering. Ook bespraken ze keuzes voor de inhoud, structuur en het doel van de te schrijven tekst. Maar het hield niet op bij schrijfkeuzes en ideeën over taal. Herder zag dat samenwerkend schrijven de leerlingen ook prikkelde om met elkaar te vergelijken wat ze wel of niet wisten en inhoudelijke onderwerpen te bespreken (zoals: wat is een gewas, of: wie heeft Halloween bedacht?).
Uit het onderzoek blijkt dus dat leerlingen door samen te schrijven tot nieuwe inzichten komen. Samenwerkend schrijven stimuleert ze te delen wat ze weten en denken, zowel over het schrijven zelf als over het onderwerp. 
 

Anke Herder, Peer Talk in Collaborative Writing of Primary School Students: A Conversation Analytic Study of Student Interaction in the Context of Inquiry Learning. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2020.


Dit artikel verscheen in Didactief, mei 2021

Verder lezen

1 Schrijfvaardigheid: steviger basis nodig
2 Schrijven is meters maken
3 Webinar Schrijfvaardigheid PO

Click here to revoke the Cookie consent