Nieuws

Radboud trekt stekker uit ITS

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 11-11-2015 Gewijzigd op 25-10-2016
De Radboud Universiteit gaat het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) opheffen. Reden is dat het instituut, goed voor veel onderwijsonderzoek, niet uit de rode cijfers komt.

Eerder dit jaar vierde het ITS nog zijn vijftigjarig bestaan. Maar van een 51e verjaardag lijkt het niet meer te komen. Het college van bestuur van de Radboud Universiteit deelde maandag 9 november medewerkers en klanten mee dat de universiteit het instituut wil opheffen.

Het ITS, zelfstandig onderdeel van de Nijmeegse universiteit, kampt al langer met tegenvallende financiële resultaten. Het blijkt, zoals de universiteit in haar persbericht stelde, 'ondanks zijn goede naam niet in staat om als zelfstandige marktgerichte partij een positief financieel resultaat te realiseren'. In 2014 werd een verlies gedraaid van ruim twee ton en volgens de prognose voor 2015 loopt het verlies op tot ruim zeven ton. Daarnaast is er een negatief eigen vermogen van meer dan drie ton.

Boosdoeners zijn de krimp van de markt voor beleidsonderzoek in de afgelopen jaren en de tarieven die steeds meer onder druk zijn komen te staan. Het ITS is, wederom volgens het persbericht, 'onvoldoende in staat geweest flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de markt'.

De zeventig medewerkers van het ITS, merendeels onderzoekers, moeten op zoek naar een andere baan. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten, maar de Radboud Universiteit zegt er alles aan te doen binnen of buiten de universiteit passend werk te vinden en te kijken of onderdelen van ITS elders kunnen worden ondergebracht. Lopende onderzoeken worden nog afgerond dan wel overgedragen aan andere partijen.

Tekst: Bea Ros

Gepubliceerd op 11 november 2015

Click here to revoke the Cookie consent