Nieuws

Professionaliseringsspel (hoog)begaafdheid

Tekst Elise Bronsveld & Anouke Bakx
Gepubliceerd op 23-06-2020 Gewijzigd op 25-06-2020
Beeld Larissa Rand
Het bordspel EnIQma helpt leerkrachten met elkaar in gesprek te gaan over stellingen, signalen die mogelijk wijzen op begaafdheid en fictieve of echte casussen.

Wetenschappelijk onderzoek meets praktijk

In de bètawetenschappen is het de gewoonste zaak van de wereld maar in de sociale wetenschappen is het geen gemeengoed. POINT013 had op de ORD tijdens een demonstratie graag haar ervaringen willen delen over de verbinding tussen wetenschap en praktijk én een concreet product willen delen dat daaruit voort is gevloeid: het bordspel enIQma. Het is een professionaliseringsvorm voor leerkrachten, waarin het multidisciplinaire team van POINT013 bestaande kennis en nieuwe inzichten over het werken met begaafde leerlingen heeft samengebracht.

 

Onderzoekswerkplaats POINT013

POINT013 is een onderzoekswerkplaats op het gebied van (hoog)begaafdheid in de regio Tilburg. Leerkrachten van vier schoolbesturen en van samenwerkingsverband 013, pabo-docenten van Fontys en wetenschappers van Radboud Universiteit, het CBO Talent Development, Universiteit Tilburg en Universiteit Utrecht werken er met elkaar samen, om de onderwijspraktijk voor alle leerlingen, dus ook de begaafde leerlingen, te verbeteren. Eén van de belangrijkste doelen is om kennis te delen én te creëren. Op de site point013.nl zijn bijvoorbeeld korte kennisclips van circa 5 minuten te vinden over onderwijsbehoeften, executieve functies of dubbel bijzondere leerlingen. Maandelijks komen de POINT-deelnemers bij elkaar op één van de POINT-scholen voor onder andere:

  • Good practices: Leerkrachten delen materialen, uitgewerkte activiteiten of andere praktische middelen die zij inzetten in hun onderwijs aan begaafde leerlingen. 

  • Lezing door een expert, bijvoorbeeld over het zelfbeeld van begaafde leerlingen.

  • Onderzoeken opzetten en uitvoeren, waarbij leerkrachten, pabo-docenten en wetenschappers nauw met elkaar samenwerken.

 

Professionaliseringsspel enIQma

Het professionaliseringsspel enIQma is binnen de werkplaats ontwikkeld. Het helpt (toekomstige) onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek te gaan over stellingen, signalen die mogelijk wijzen op begaafdheid en fictieve of echte casussen. Het spel is gebaseerd op de methodiek van handelingsgericht werken. EnIQma kent drie spelvormen:

1. Feit of fabel. De leerkrachten gaan aan de hand van stellingen over begaafde leerlingen met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld: ‘Begaafde kinderen zijn heel gemotiveerd’.

2. Casus en Onderzoek. De leerkrachten gaan in gesprek over een fictieve casus, bijvoorbeeld casus Anna: een meisje dat op school minder laat zien dan thuis, en bekijken welke kenmerken mogelijk wijzen op begaafdheid. Signalen of vermoedens worden besproken en passende vervolgacties gepland richting passend onderwijs.

3. Methodiek. Aan de hand van verschillende stappen worden acties ingezet voor de vermoedelijk begaafde leerling, zoals verrijken of een externe deskundige raadplegen. De leerkrachten bespreken samen welke geschikt zijn en wie hierbij betrokken worden. Deze spelvorm kan helpend zijn voor een handelingsplan, omdat de leerkracht een eigen casus kan inbrengen.


Bordspel EnIQma  kost € 55,- en is te bestellen via eniqma.nl/bestellen/. Ook kun je via de website van POINT013 een enIQma-workshop boeken, bijvoorbeeld voor een heel schoolteam.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Nathalie Laurens, Nathalie van Geloven, Nanda Heikamp, Elly van Dongen, Gaby Berkers, Larissa Rand, Ton van Houtert, Lisette Hornstra, Sven Mathijssen.

 

Verder lezen

1 ORD 2020/2021

Click here to revoke the Cookie consent