Onderzoek

Leerlingen op de ORD

Tekst Annemayke den Haan, Lilian den Haan, & Marjolein van Oijen
Gepubliceerd op 23-06-2020 Gewijzigd op 25-06-2020
Leerlingen Annemayke (17 jaar) en Lilian (16 jaar) zouden een poster presenteren tijdens de ORD 2020 over hun profielwerkstuk over schoolsucces onder VO-leerlingen. Ze werden begeleid door docente Nederlands Marjolein van Oijen en doen nu hier verslag.

Prestatiedruk en schooluitval nemen toe voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (Sahin, Arseven, & Kiliç, 2016). Sommige leerlingen doorlopen in een keer succesvol het VO, andere blijven zitten of verlaten zelfs helemaal het schoolsysteem. Schoolsucces is afhankelijk van factoren gerelateerd aan de lerenden en aan de onderwijsomgeving. Zo is bekend dat persoonlijkheidskenmerken als nauwkeurigheid een positieve invloed op schoolsucces hebben (Sobowale, Ham, Curlin, & Yoon, 2018), als mede bepaalde typen motivatie (Ryan & Deci, 2000). Recent is er meer aandacht voor de rol die medeleerlingen spelen, bijvoorbeeld in relatie tot het welbevinden van leerlingen (Strayhorn, 2018).

Wij wilden inzicht verwerven in welke factoren van invloed zijn op het schoolsucces van VO-leerlingen. De focus lag op leerlingkenmerken in relatie tot schoolsucces. 477 leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo op een grote schoolgemeenschap vulden een vragenlijst in: 237 jongens, 234 meisjes (6 onbekend), met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar en 6 maanden.

De vragenlijst bestond uit algemene leerling-informatie en drie invul-onderdelen:
(1) motivatie (gebaseerd op de SRQ-A van Ryan & Connell, 1989; Vallerand et al., 1992);
(2) persoonlijkheidskenmerken (Denissen, Geenen, & Van Aken, 2019);
(3) relatie met medeleerlingen.

Tabel 1 presenteert de (sub)schalen met voorbeeld-items. De vijfpuntsschaal ter beantwoording variëerde van (1) helemaal oneens tot (5) helemaal eens.

Na een (standaard) klassikale uitleg vulden de leerlingen tijdens Nederlands de papieren vragenlijst in.

Er zijn gemiddelden en standaarddeviaties berekend voor de verschillende sub-schalen. Daarnaast is er een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij het gemiddelde cijfer van wiskunde-Engels-Nederlands is gebruikt als operationalisatie van schoolsucces.

De voorlopige resultaten laten zien dat persoonlijkheidskenmerken (nauwkeurigheid, openheid, neuroticisme) en de relatie met medeleerlingen een belangrijke rol spelen in schoolsucces, terwijl motivatie een minder grote rol speelt. Dit inzicht kan gebruikt worden door de school, bijvoorbeeld door de lijst af te nemen en te bespreken met de leerlingen en door in te spelen op het belang van goede relaties tussen leerlingen onderling.

 

Bronnen:

  • Denissen., J., Geenen, R., Van Aken, M. (2019). Big Five Inventory. Tilburg: Tilburg University.

  • Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of personality and social psychology, 57(5), 749.

  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68.

  • Sobowale, K., Ham, S. A., Curlin, F. A., & Yoon, J. D. (2018). Personality traits are associated with academic achievement in medical school: a nationally representative study. Academic Psychiatry, 42(3), 338-345.

  • Strayhorn, T. L. (2018). College students' sense of belonging: A key to educational success for all students. Routledge.

  • Sahin, S., Arseven, Z., & Kiliç, A. (2016). Causes of Student Absenteeism and School Dropouts. International Journal of Instruction, 9(1), 195-210.

  • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and psychological measurement, 52(4), 1003-1017.

 

Verder lezen

1 ORD 2020/2021

Click here to revoke the Cookie consent