Onderzoek

Passend onderwijs in Indonesië

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 15-10-2014 Gewijzigd op 17-10-2016
Sinds 2003 kent Indonesië 'inclusief onderwijs' ofwel passend onderwijs. Dat loopt nog niet van een leien dakje, blijkt uit Gronings-Indonesisch onderzoek.

Leerlingen met special educational needs (SEN) voortaan naar reguliere basisscholen sturen is één ding. Aan hen succesvol lesgeven is iets anders, zo blijkt in Indonesië. Hoewel dit land al langer met het bijltje hakt dan Nederland – sinds 2003 is inclusief onderwijs hier formeel ingevoerd – blijken leerkrachten er nog onvoldoende op toegerust. Hun houding jegens leerlingen met een beperking is neutraal tot negatief. Ze willen deze leerlingen vaak liever niet in hun klas, omdat ze niet weten hoe ze hun goed les moeten geven.

Met subsidie van de Indonesische overheid heeft Farida Kurniawati onderzocht hoe dat te verbeteren valt. Uit haar observaties op enkele reguliere basisscholen bleek dat leerkrachten nauwelijks gebruik maakten van differentiatie en samenwerkend leren. Ook stemden zij hun klassemanagement en sociale bekwaamheden niet op de SEN-leerlingen af.

Onbekend maakt onbemind, concludeerde Kurniawati. En om dat te veranderen is een training nodig waarin leerkrachten daadwerkelijk in direct contact komen met SEN-leerlingen en diverse strategieën kunnen beproeven. Kurniawati ontwierp een trainingsprogramma van 32 uur gericht op het leren omgaan met kinderen met adhd, dyslexie, autisme en een lichamelijke handicap. Ze trainde ruim dertig leerkrachten van elf basisscholen. Op de korte termijn waren er verbeteringen wat betreft de houding, kennis en didactiek van leerkrachten. Of deze effecten ook op de lange termijn beklijven en of er bijvoorbeeld ook een positieve invloed op collega's is, vertelt het onderzoek helaas niet.

Farida Kurniawati, Teachers' Attitudes, Knowledge, and Teaching Strategies towards Students with Special Educational Needs in Primary Inclusive Education in Indonesia. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2014.

Tekst: Bea Ros

Dit artikel is verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (oktober 2014).

 

Click here to revoke the Cookie consent