Onderzoek

Overheid is te voortvarend

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 13-06-2014 Gewijzigd op 27-10-2016
De overheid is met de invoering van de referentieniveaus te voortvarend te werk gegaan. Dat zegt Heim Meijerink in een interview met Didactief. Hij onderschrijft de conclusie van de commissie-Bosker over de rekentoetsen.

In 2008 leidde Meijerink in opdracht van OCW de commissie Referentieniveaus taal en rekenen. Dat leidde tot het formuleren van vier niveaus die, zo was het idee, moesten leiden tot verbetering van het taal- en rekenonderwijs. Dat de overheid de referentieniveaus in 2010 wettelijk invoerde en ze koppelde aan schooltypen, is echter nooit de bedoeling van de commissie-Meijerink geweest: 'Wij hebben vier niveaus beschreven, maar die niet gekoppeld aan schooltypen. Onze verwachting was dat de scholen ermee zouden gaan experimenteren en dat dan na een aantal jaren de niveaus, al dan niet bijgesteld, konden worden ingevoerd. Die pilotfase is overgeslagen.'

Ook met het invoeren van rekentoetsen is de overheid te voortvarend te werk gegaan, vindt Meijerink. Op zich is hij helemaal voor toetsen: 'We vonden als commissie de vrijblijvendheid op gebied van taal en rekenen onnodig groot. Iedereen deed maar wat! Dat was echt zorgelijk, er vallen te veel leerlingen uit de boot. Bij een degelijke methodiek en didactiek horen toetsen, zeker als je zo'n fundamenteel niveau serieus neemt.' Maar hij is het met de conclusie van de commissie-Bosker eens dat de huidige rekentoetsen nog geen goede uitwerking van de referentieniveaus zijn en te snel zijn ingevoerd: 'Het is te snel en te rigoureus allemaal. Wij hebben herhaaldelijk gezegd dat het hele traject zo'n tien jaar zal duren. En zolang het rekenonderwijs op de basisschool nog niet op orde is, is het eigenlijk nog te vroeg om in het voortgezet onderwijs en mbo al rekentoetsen voor te schrijven. Al kan het natuurlijk geen kwaad om daar alvast een inhaalslag te maken met gericht onderwijs en ervaring op te doen met bijbehorende toetsing.'

Meijerink vindt het ook een gemiste kans dat de overheid wel de funderende niveaus heeft overgenomen, maar niet de streefniveaus. 'Ofwel in het overheidsvoorschrift is de uitdaging voor leerlingen die meer kunnen, niet opgenomen.' Ook dat is een kritiekpunt in het rapport van de commissie-Bosker.

Het volledige interview met Heim Meijerink is te lezen in het septembernummer van Didactief.

Click here to revoke the Cookie consent