Onderzoek

Ouders geven rekenangst door aan kinderen

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 14-08-2015 Gewijzigd op 16-08-2017
Leerlingen die bij hun huiswerk geholpen worden door ouders met rekenangst (math anxiety) presteren slechter op het gebied van wiskunde dan hun leeftijdgenoten. Bovendien hebben ze meer kans om zelf ook een weerstand tegen rekenen te ontwikkelen, ontdekten Amerikaanse onderzoekers.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat leerkrachten die twijfelen aan hun eigen rekencapaciteiten een negatieve invloed hebben op de rekenprestaties van hun leerlingen. Maar hoe zit het met ouders? Dat wilden onderzoekers van de Universiteit van Chicago graag weten.

Ze volgden ruim vierhonderd leerlingen uit first grade en second grade (vergelijkbaar met onze groepen 3 en 4). Zowel aan het begin als aan het eind van het schooljaar testten ze de kinderen op rekenprestaties en rekenangst. Ook de ouders deden mee aan het onderzoek: zij vulden een vragenlijst in over de mate waarin rekenen hen nerveus en angstig maakte, en over hoe vaak ze hun kinderen hielpen bij het maken van rekenhuiswerk.

De uitkomsten van het onderzoek waren duidelijk: kinderen van ouders met rekenangst bleken minder goede rekenaars te zijn en vaker last te hebben van rekenangst dan hun leeftijdgenoten. Je zou ook kunnen denken dat dat te maken heeft met genetische aanleg voor rekenen, of juist een gebrek daaraan, maar volgens de onderzoekers is dat niet aannemelijk. Het negatieve effect van rekenangstige ouders op kinderen was namelijk alleen te zien bij leerlingen die vaak door hun ouders geholpen werden bij het maken van huiswerk. Dat wijst erop dat ouders met rekenangst vooral hun negatieve houding ten opzichte van rekenen overdragen - meer nog dan hun genen.

De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat ouders beter worden begeleid in hoe ze hun kinderen effectief kunnen helpen bij het leren rekenen. Door middel van bijvoorbeeld spelletjes, apps en boeken kunnen ouders op een positieve manier met hun kinderen over rekenen leren praten, aldus de onderzoekers.

E. A. Maloney, G. Ramirez, E. A. Gunderson, S. C. Levine, S. L. Beilock. Intergenerational Effects of Parents' Math Anxiety on Children's Math Achievement and Anxiety. Psychological Science, 2015.

14 augustus 2015

Click here to revoke the Cookie consent