Interview

Op weg naar een lerende netwerkorganisatie

Tekst Paulien de Jong
Gepubliceerd op 05-03-2019 Gewijzigd op 05-03-2019
Nederland telt achttien technasiumnetwerken die nauw met elkaar samenwerken op regionaal niveau. Wat is de meerwaarde van het technasiumnetwerk Flevoland?

Marga Sijbom-Hassing, directeur van het Emelwerda College in Emmeloord met bijna 1300 leerlingen, is voorzitter van het technasiumnetwerk Flevoland. Naast het Emelwerda bestaat het netwerk uit vier andere technasiumscholen: Het Almere College in Dronten, Helen Parkhurst in Almere, het SGL in Lelystad en het RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk. Wat is volgens Sijbom-Hassing de kracht van haar netwerk?

1. We houden elkaar scherp
 ‘We komen eens per vijf weken bij elkaar. Eerst de schoolleiders, daarna schuiven de technatoren aan bij het overleg. Twee keer per jaar hebben we een inspiratiedag rond een bepaald thema. De afgelopen keer ging het over de nieuwe  kwaliteitssystematiek van het Technasium. In het Aviodrome deelden we onze dromen, brainstormden we over de gezamenlijke kernkwaliteiten en onze gezamenlijke reis naar de toekomst van onze technasia. Eén keer per jaar bezoeken we elkaars scholen via gastaudits. We kijken bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback op bijvoorbeeld de beoordeling van de Meesterproef, het examenstuk van de leerlingen. Hoe geven jullie de beoordeling vorm? Wat kunnen we verbeteren? We fungeren, kortom, als professionele leergemeenschap waarin we samen ontwikkelen en elkaar als critical friends durven aanspreken op kwaliteit.’

2. We leren van elkaars verschillen
‘De scholen binnen het netwerk verschillen onderling in identiteit. Dat is een  voordeel; de ene school is al ver in projectonderwijs, de ander heeft een sterke en degelijke organisatiestructuur. Zo kunnen we van elkaars kwaliteiten leren. Op dit moment doen we ervaring op met leerlingen in de bovenbouw die geen bèta- maar een economisch profiel hebben. Zij kunnen sinds dit jaar ook O&O kiezen op zowel het SGL in Lelystad als op het Emelwerda College. We delen onze ervaringen in het netwerk en samen kijken we hoe we binnen onze eigen scholen deze multiprofiele benadering van het technasiumonderwijs kunnen vormgeven.’

3. We zijn een krachtige partner voor opdrachtgevers
‘Het technasiumnetwerk Flevoland vormt voor opdrachtgevers (bedrijven) en hoger onderwijs (Windesheim en Aeres) één krachtige partner en aanspreekpunt. We benaderen als netwerk actief (regionale) opdrachtgevers voor onze projecten.
Andersom weten zij ons ook te vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen het technasiumnetwerk met de provincie Flevoland. De provincie is opdrachtgever van “Talent kleurt Flevoland” met uitdagende en actuele opdrachten voor de technasiumleerlingen.’ Meer informatie via https://
www.flevoland.nl/dossiers/talent-kleurt-flevoland

 

Steeds de lens scherpstellen

De achttien technasiumnetwerken werken samen om het technasiumonderwijs verder te ontwikkelen en kennis te delen. Stichting Technasium houdt de kwaliteit en ontwikkeling in de gaten. Zo nam de stichting in 2016-2017 de
kwaliteitssystematiek die sinds 2013 gold, kritisch onder de loep. Samen met de technasia werd een nieuwe, toekomstbestendige systematiek ontwikkeld. Met als doel een lerende netwerkorganisatie worden die steeds de lens scherp probeert
te stellen.

 

Dit artikel verscheen in de special Technasium bij Didactief, maart 2019.

 

Click here to revoke the Cookie consent