Nieuws

Faits divers Technasium en Kubusschool

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 05-03-2019 Gewijzigd op 05-03-2019
Beeld Joost Bataille
Nieuws en weetjes rondom het Technasium en de Kubusschool.

4 feiten over het schoolexamen Onderzoek & Ontwerpen

  • O&O is een door het ministerie van OCW erkend profielkeuzevak voor de beide N-profielen in de vernieuwde tweede fase op havo en vwo en wordt afgesloten met het schoolexamen.

  • O&O heeft in de tweede fase een omvang van 360 studielasturen voor havo en 440 studielasturen voor vwo, er kan een combinatie gemaakt worden met het profielwerkstuk waarvoor nog 80 studielasturen beschikbaar zijn.

  • Het examenprogramma bestaat uit vier domeinen met in totaal 25 eindtermen. De domeinen hangen met elkaar samen: algemene vaardigheden, denk- en werkwijzen van onderzoeken & ontwerpen, kernkwaliteiten, werelden van bèta-techniek.

  • Op het Technasium wordt O&O altijd afgesloten met de meesterproef – een project waarbij de leerlingen zelfstandig een project uitvoeren en zelf contact onderhouden met een opdrachtgever en expertbegeleider.

 

Nederland telt 94 technasia sinds de
officiële start in 2006

Het aantal Technasiumleerlingen is gegroeid
van 1922 leerlingen in 2006-2007
tot 32750 in 2017-2018

 

Scrum op Kubusscholen

Kubusprojecten worden aangevlogen volgens de scrum methode, een effectieve en flexibele projectaanpak. Scrum biedt een goede structuur, zodat in overzichtelijke stappen naar de oplossing van een levensecht project wordt toegewerkt. Scrum is bovendien een projectaanpak die in het bedrijfsleven veel wordt toegepast. Kubusschoolleerlingen komen hier dus al in hun schooltijd mee in aanraking en doen praktijkervaring op met een projectaanpak waar ze in hun latere (werkzame) leven ook mee aan de slag gaan.

 

Dit zijn de 6 Kubusscholen:

• Professor Wassenberghskoalle in Lekkum
• OBS Joseph Haydn in Groningen
• CBS De Tamarisk Daltonschool in Groningen
• Kindcentrum De Pionier in Leeuwarden
• Jenaplanschool De Opbouw in Bolsward
• OBS De Elsakker in Westervelde

 

De 18 technasiumnetwerken van Nederland

 

 

Dit artikel verscheen in de special Technasium bij Didactief, maart 2019.

Click here to revoke the Cookie consent