Nieuws

Ook Nadal begon bij de basis

Tekst Martie Slooter
Gepubliceerd op 20-10-2012 Gewijzigd op 20-12-2017
Differentiëren in het voortgezet onderwijs was nooit zo’n issue. ‘Da´s toch niet nodig, want we hebben homogene groepen. Lastig hoor, want we hebben te weinig zicht op de leerlingen.’

Maar de maatschappij verandert en kinderen worden mondiger. Ook beleid speelt een rol, ontwikkelingen rond het actieplan Leerkracht 2020, de prestatiebox, opbrengstgericht werken, passend onderwijs en personele bezuinigingen vragen
om effectiever onderwijs. Voor hoogbegaafden, onderpresteerders en kinderen
met gedragsstoornissen in het primair en voortgezet onderwijs.

Bovendien is daar de boodschap van de inspectie en het ministerie: leraren moeten de lesstof, instructie en beschikbare tijd beter afstemmen op de capaciteiten van de individuele leerling. Maar hoe vertaal je dat naar de dagelijkse praktijk? In het hart van deze special vindt u een mini-poster met een piramide die houvast biedt. Hij brengt precies in beeld welke rollen een leraar vervult en welke stappen hij naar de top moet zetten. Voor schoolleiders kan de piramide een gespreksthema vormen. Ze hebben een cruciale rol in de ontwikkeling van leraren.

Grootste misverstand als ik op scholen kom, is dat de schoolleiding denkt dat een leraar van vandaag op morgen kan differentiëren. Alsof toptennisser Nadal ineens prof was. Hij besloot op zekere dag dat hij de top wilde bereiken want hij was enthousiast, sportief, had balgevoel en talent. Maar de volgende dag werd hij echt niet wakker met een plaats in de top tien van de wereldranglijst. Vanzelfsprekend was zijn weg naar de top een proces van járen. Beginnend bij de basis om vervolgens complexe vaardigheden als fore en backhand, volley en service te trainen en uiteindelijk alle ballen te kunnen pareren. Waarmee ik wil aangeven: om te differentiëren heb je ervaren leraren nodig óf je richt je organisatie zo in dat iedereen daar uiteindelijk terecht komt via een ontwikkeltraject. Dat ontbreekt vaak op scholen omdat we lange tijd genoegen namen met onderhands serveren. Dat kan niet meer. De weg naar excellent docentschap is een voortdurend proces van leren en jezelf blijven ontwikkelen. Soms moet je daarvoor terug naar de basis. Dan is het
- dat heb ik veel gezien - in no time op orde. Het is en blijft de leraar die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. 

Martie Slooter is consultant bij CPS.

Dit artikel verscheen in de special 'Ziet u het verschil?' over differentiëren. Deze special is gemaakt door de redactie van Didactief in samenwerking met CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Een financiële bijdrage is geleverd door CPS. 

Deze special verscheen in Didactief, oktober 2012.

Verder lezen

1 Ziet u het verschil?

Click here to revoke the Cookie consent