Onderzoek

Online motiveert minder

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-10-2021 Gewijzigd op 10-02-2022
Beeld Shutterstock
Op online lesdagen waren scholieren minder gemotiveerd dan wanneer ze les kregen op school, blijkt uit Leids dagboekonderzoek.

Videobellen met je wiskundedocent, je vrienden en klasgenoten alleen online zien, stil moeten zijn omdat je moeder aan de keukentafel in een conference-call zit. Een echt prettig leerklimaat hadden jongeren niet tijdens de eerste lockdown. Later kregen ze afwisselend online en fysiek les. Een unieke kans om de verschillen in motivatie en welbevinden te onderzoeken, vonden Leidse ontwikkelingspsychologen.

Ruim honderd scholieren (12 tot 16 jaar) vulden in mei en juni 2020 dagelijks, gedurende twee periodes van ieder tien schooldagen, een korte vragenlijst in. De vragen gingen over onder meer hun dagelijkse schoolmotivatie, stemming, zorgen en ervaren steun van ouders en vrienden.

Uit deze dagboekstudie bleek dat jongeren op online schooldagen minder gemotiveerd waren om aan school te werken. Dit verschil deed zich vooral voor bij jongeren die relatief weinig steun ervoeren van hun ouders. Daarnaast zagen de onderzoekers een verband tussen stemming en motivatie: op dagen dat jongeren positief gestemd waren, met meer gevoelens van geluk en kracht dan normaal, was hun schoolmotivatie ook hoger dan gemiddeld. De positieve stemming varieerde per dag, maar verschilde niet significant tussen online en fysieke schooldagen. Gevraagd naar tips om elkaar op te peppen noemden jongeren onder meer: ‘denk aan je toekomst’, ‘blijven opletten en doorzetten’ en ‘elke dag een planning maken’.

 


Tijdens de derde coronagolf (februari tot juni 2021) vond een soortgelijke dagboekstudie plaats, dit keer onder bijna tweehonderd scholieren (12 tot 16 jaar). Uit de eerste bevindingen blijkt dat jongeren online onderwijs nog steeds minder waarderen (‘rapportcijfer’ 6,2) dan fysieke lessen (7,6). Ze maken zich het meest zorgen over achteropraken met school (49%). Daarna volgen zorgen over onder meer familieleden of vrienden die ziek kunnen worden (35%) en niet meer kunnen afspreken met vrienden (34%). 


Christel Klootwijk e.a., Parental Support and Positive Mood Buffer Adolescents’ Academic Motivation During the COVID-19 Pandemic. In: Journal of Research on Adolescence, 2021.

Dit artikel verscheen in Didactief, oktober 2021.

Click here to revoke the Cookie consent