Onderzoek

Onderzoek in de pijplijn - september 2016

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 27-09-2016 Gewijzigd op 27-10-2016
Didactief houdt je op de hoogte van nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs. Deze maand: drie nieuwe onderzoeksconsortia gaan van start binnen het NRO-onderzoeksprogramma ‘Differentiatie in het onderwijs’.

Success for All

Success for All is een Amerikaans programma voor basisscholen waarvan bewezen is dat het de prestaties van alle kinderen verhoogt, hen plezier in leren geeft en ouders bij het onderwijs betrekt. Het programma combineert adaptieve instructie met doelen stellen, formatief toetsen en coöperatief leren. Momenteel wordt een Nederlandse versie van dit programma ontwikkeld. Dit onderzoek gaat in op de implementatie en de effecten van Success for All (SfA) in Nederlandse context, met speciale aandacht voor differentiatie.
 

Onderzoeksleider Roel Bosker (RUG), E [email protected]
 ism P. Bootsma (KOC), S. Doolaard (RUG/GION), A. Janssen (Gemeente Groningen – OCSW), R. van Linschoten (Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)) en Wind (VCOG)
.

Internationaal perspectief

Hoe presteren Nederlandse leraren in het voortgezet onderwijs als het gaat om differentiëren vergeleken met buitenlandse collega’s? Onderzoek in Nederland en in Indonesië wijst uit dat differentiatie in de klas een positief effect heeft op de betrokkenheid van leerlingen bij de les en hun motivatie. Deze studie richt zich op het differentiatiegedrag van leraren in het vo tijdens de les, in vergelijking met leraren uit twaalf andere landen over een periode van drie jaar.
 

Onderzoeksleider Michelle Helms-Lorenz (RUG), E [email protected]
ism W. van de Grift (RUG), R. Maulana (RUG), G. Schuurman (RSG de Borgen), A. Trouwborst (Pieter Zandt scholengemeenschap) en R. Willemsen (Pronova Praktijkonderwijs). Hiernaast werken aan het onderzoek 40 lerarenopleiders en schoolmentoren van 20 scholen en een groot aantal internationale wetenschappers mee.

Professionalering in het po

Dit onderzoek moet leiden tot een analyse van de professionele vaardigheid differentiëren: welke competenties vereist differentiatie en hoe zet een leerkracht deze competenties in de klas in? De resultaten vormen de basis voor een professionaliseringstraject voor basisschoolleerkrachten voor het vak rekenen. Effecten van dit traject op leerkrachten en leerlingen worden langdurig onderzocht.


Onderzoeksleider Adrie Visscher (UT), E [email protected]
ism H. van Alphen (OBS Het Palet), N. Anderson (OBS De Lipper), L. de Boer (OBS De Argonaut), D. Dolmans (Maastricht University), M. van Geel (Universiteit Twente), J. van Merriënboer (Maastricht University), I. Pauw (Katholieke Pabo Zwolle), G. Veerman (Christelijke Hogeschool Ede) en M. van Zandwijk (Basisschool Digitalis).

Bronvermelding

1 NRO project pagina

Click here to revoke the Cookie consent