Nieuws

Onderwijsraad wijst Slobs eisen voor thuisonderwijs af

Tekst Benne van de Woestijne
Gepubliceerd op 17-03-2021 Gewijzigd op 28-07-2021
Beeld Loek Weijts
Het wetsvoorstel over aanvullende regels voor thuisonderwijs is niet realistisch genoeg. Dat is de kritische conclusie van de Onderwijsraad aan Minister Slob, die zelf om het advies had gevraagd. De raad vindt dat OCW meer moet inzetten op duidelijke doelen en resultaten voor de lange termijn.

In het regeerakkoord in 2017 werd al besloten: thuisonderwijs moet beter geregeld. De huidige Leerplichtwet stelt daar namelijk nu geen eisen aan. Ouders mogen hun kinderen thuisonderwijs geven en daarmee vrijstellen van de inschrijvingsplicht mits zij, op grond van religieuze overtuiging of levensbeschouwing, serieuze bezwaren hebben bij alle scholen in hun omgeving. Een wet die vervolgens toeziet op de kwaliteit van dat thuisonderwijs, bestaat echter nog niet. Met dit wetsvoorstel zou daar verandering in moeten komen.

Slob stuit aan het eind van zijn ambtstermijn echter op “principiële en praktische bezwaren” bij de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid inzake onderwijs. Terecht dat er aanvullende eisen voor thuisonderwijs komen, stelt de raad, maar de eisen die Slob nu stelt, zijn veel te gedetailleerd. "Door de optelsom van eisen komt de lat zo hoog te liggen, dat thuisonderwijs nauwelijks een optie is", schrijft de raad.

Zo bepaalt het wetsvoorstel dat ouders moeten aantonen dat de inspectie geen bezwaar heeft tegen een vrijstelling. Die benodigde verklaring krijgen ze pas als ze een jaarlijks onderwijsplan hebben opgesteld, waaruit blijkt dat hun lessen voldoen aan de landelijke kerndoelen en aan de burgerschapsopdracht. Ook moeten ze aangeven welke pedagogisch-didactische vaardigheden ze hebben én hoe ze die onderhouden (met bewijs van cursussen of opleidingen), doorlopend aantonen welke leervorderingen hun kinderen maken, en hun beheersing van de Nederlandse taal bewijzen, op mbo- of havoniveau. Ouders maken ten slotte nog kans op een huisbezoek van de inspectie. Volgens de Onderwijsraad gaat het huidige wetsvoorstel voorbij aan het belangrijkste doel: goed thuisonderwijs. De vrees is dat Slob een ‘papieren werkelijkheid’ in de hand werkt met zijn nadruk op zelfrapportages.

Het advies van de raad? “Als ouders in een meerjarig plan laten zien dat ze aan inhoudelijke doelen werken en kinderen bij toetsen voldoende voortgang laten zien, hoeft de overheid niet zulke strikte eisen te stellen aan waar, wanneer en van wie kinderen thuisonderwijs krijgen. Dat geeft ouders meer ruimte en kan de onderwijskwaliteit effectiever waarborgen."

Click here to revoke the Cookie consent