Recensies

Omgaan met gedragsproblemen

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 22-01-2010 Gewijzigd op 02-08-2018
Docenten kunnen een positieve invloed uitoefenen op probleemgedrag van leerlingen. Dat stellen Kees van der Wolf en Tanja van Beukering in Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Ze benaderen probleemgedrag niet als alleen maar een negatieve eigenschap van het kind, maar als iets dat in wisselwerking met de omgeving naar boven komt.

Hierin ligt de kans voor de docent om bij te sturen, of het nu gaat om impulsief, agressief of teruggetrokken gedrag. Daarbij moet hij putten uit zijn praktijkervaring, intuïtie en wetenschappelijke theorieën. Aan dat laatste willen de auteurs met hun boek een bijdrage leveren. Goed onderwijs is de belangrijkste manier is om probleemgedrag te voorkomen, vinden Van der Wolf en Van Beukering. Hiermee gaan ze in tegen de populaire opvatting dat kinderen eerst lekker in hun vel moeten zitten voordat ze goed kunnen presteren. Vervolgens stellen ze richtlijnen en methodes aan de orde die bijdragen aan een positief leerklimaat en geven ze strategieën voor de aanpak van aanhoudend probleemgedrag. Ze gaan er daarbij van uit dat een leerling dit soort gedrag niet zozeer uit onwil vertoont, maar omdat hij bepaalde (sociale) vaardigheden mist. Verder biedt het boek achtergrondinformatie bij veelvoorkomende gedragsstoornissen en biedt het handreikingen voor reflectie. De vele opsommingen van theorieën en modellen en de technische terminologie maken het boek niet altijd tot lichte kost, maar des te geschikter als naslagwerk. Bijvoorbeeld als je wilt opzoeken welke trainingen er bestaan om kinderen betere sociale vaardigheden aan te leren. Of wat de beste aanpak is voor die drukke leerling die zich nooit concentreert. En hoe je meer inzicht kunt krijgen in je eigen relatie met de klas. Een boek voor docenten die onvermoeibaar aan hun lastigste leerlingen blijven werken, en daarbij best een wetenschappelijk steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Kees van der Wolf en Tanja van Beukering, Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Acco, 320 pagina’s. Prijs: € 30,-

 

Click here to revoke the Cookie consent