Onderzoek

Motivatie en prestaties: hoe zit het nou?

Tekst Daniel Muijs
Gepubliceerd op 12-05-2022 Gewijzigd op 31-05-2022
Onlangs vatte de NRO Kennisrotonde onderzoek naar motivatie en prestaties samen. Een van de conclusies: volgens onderzoek is er geen wederkerig effect, maar betere leerprestaties leiden wel tot sterkere motivatie. Daniel Muijs reageert: de relatie tussen motivatie en prestaties is wel degelijk wederkerig.

Het lijkt zo logisch: als leerlingen gemotiveerd zijn, gaan ze beter leren. Werken we zelf niet ook harder als we iets doen wat ons motiveert? Er zijn al  veel pogingen gedaan om de motivatie van leerlingen te verhogen, van sterretjes geven tot gamification of aansluiten bij hun interesses. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. Het ‘leuk’ maken van lessen leidt vaak tot weinig leren of weinig inhoud, en dat is vooral ten nadele van die leerlingen die het thuis minder breed hebben. Het is dus niet verwonderlijk dat hier kritiek op is, waarbij men erop wijst dat een van de beste manieren om motivatie te verhogen het leren zelf is. Dat is ook zo, maar soms slaan we óók daarin door. De conclusie dat motivatie en prestaties niet wederkerig zijn, en dat alleen inzetten op leerprestaties om motivatie te verbeteren zinvol is, is dan ook te kort door de bocht.
Laten we eens kijken wat recent onderzoek  zegt, in de eerste plaats in overzichtsstudies en meta-analyses, die vele studies samenvatten, en naar studies die methodologisch zo opgesteld zijn dat we oorzaak en gevolg kunnen meten. Voor de meest actuele resultaten beperken we ons tot studies uit de afgelopen vijf jaar (zie bronvermelding onder).


Onderzoek op een rij

Ten eerste blijkt motivatie moeilijk te definiëren. Het is een van die begrippen die we allemaal denken te begrijpen, maar als je dan kijkt naar wat er onderzocht wordt blijkt het niet zo simpel. In de verzamelde studies vonden we wel tien verschillende definities van motivatie.
Uit deze onderzoeken blijkt echter ook dat de relatie tussen motivatie en prestaties wel degelijk wederkerig is. Prestaties hebben zeker een effect op motivatie, maar ook het omgekeerde is waar. In het primair onderwijs is de invloed van leerprestaties op motivatie doorgaans sterker dan omgekeerd. In het voortgezet onderwijs is dat juist minder duidelijk – daar blijken ze elkaar ongeveer even sterk te beïnvloeden. We zien ook dat leerlingen vanaf de vroege adolescentie minder gemotiveerd raken. Dit gebeurt overal, internationaal, ongeacht de leeftijd waarop leerlingen in een bepaald land overgaan van het primair naar het voortgezet onderwijs.


Zet in op beide

De vraag die blijft hangen is natuurlijk: is het zinvol om strategieën te gebruiken die motivatie verhogen? Wat we vooral willen is dat leerlingen in een positieve spiraal terechtkomen. Een spiraal waarbij motivatie en prestaties elkaar continu versterken. Het kan dus ook nuttig zijn om naast het inzetten op betere leerprestaties ook direct in te zetten op meer motivatie. Dit doe je door leerlingen succes te laten ervaren, maar vooral ook door hen de behaalde prestaties tegen elkaar af te laten wegen.

Zorg dat leerling
in een positieve
spiraal terechtkomt

Het is belangrijk leerlingen realistische, maar ambitieuze doelen te laten stellen en ze te belonen als die bereikt worden. Om leerlingen in een positieve spiraal te brengen kunnen zeker in het begin expliciete beloningen helpen. Punten geven is juist minder behulpzaam.

 

Daniel Muijs is dean aan de School of Education and Society van Academica University of Applied Sciences. Voorheen was hij verbonden aan de Britse onderwijsinspectie Ofsted.

 

 

Bronnen:


Dit artikel verscheen in Didactief, mei 2022.

Click here to revoke the Cookie consent