Nieuws

Gezocht: Vragen voor Kennisrotonde

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 03-10-2017 Gewijzigd op 10-04-2018
Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren? Verbeteren studiepunten de motivatie van studenten?

Zomaar twee vragen die leraren en schoolleiders stelden via de Kennisrotonde, het online loket voor kennisvragen uit de onderwijspraktijk. Onderzoekers uit het hele land werken mee om deze vragen snel te beantwoorden. Meestal brengt literatuuronderzoek het antwoord al gauw in beeld, soms is er nieuw onderzoek nodig. De Kennisrotonde biedt hoe dan ook elke vragensteller de juiste afslag.

Heb je ook vragen over iets waar je in je werk tegenaan loopt? Of wil je graag weten hoe iets precies zit? Stel je vraag op kennisrotonde.nl.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'D Dating' in Didactief, oktober 2017.

Click here to revoke the Cookie consent