Onderzoek

MOOC: meer dan een papiertje

Tekst Maartje Henderikx
Gepubliceerd op 05-12-2017 Gewijzigd op 17-02-2020
Bij MOOCs haalt lang niet iedereen een certificaat. Maar dat zegt niet zoveel over het succes: deelnemers kunnen ook meedoen om hun netwerk uit te breiden.  

Een Massive Open Online Course (MOOC) is een webcursus waarvoor iedereen zich kan inschrijven en die je afsluit met een certificaat. Onderzoeken naar MOOCs gaan vaak over de hoge uitvalpercentages en de conclusie luidt dan dat deze onderwijsvorm weinig succesvol is. Maar is het halen van een certificaat wel een juiste graadmeter voor succes? In mijn studie naar uitval in MOOCs stel ik een ander perspectief voor: succes hangt niet samen met het al dan niet halen van een certificaat, maar is afhankelijk van de intentie van de cursist. Iemand kan bijvoorbeeld alleen interesse hebben in enkele modules of via de MOOC zijn netwerk willen uitbreiden. In mijn studie onderscheid ik drie mogelijke groepen MOOC-cursisten: (1) mensen die precies doen wat ze zich voorgenomen hadden, en mensen die (2) meer of (3) minder doen dan ze zich voorgenomen hadden. Alleen de laatste groep valt te omschrijven als uitvallers of als minder succesvol.
Een exploratief onderzoek onder 166 deelnemers aan twee MOOCs wees uit dat het merendeel in groep 1 en 2 viel. De gemiddelde uitval was relatief laag (35%). Succesvolle cursussen dus. Maar zou je puur varen op het percentage behaalde certificaten (6%), dan zouden ze als onsuccesvol bestempeld worden. Deze studie bevestigt wat de gerenommeerde onderzoeker Vince Tinto in de jaren zeventig al opmerkte: het perspectief van het individu moet ook meegenomen worden bij het beoordelen van onderwijssucces. Alleen zo kun je ook je onderwijs het beste aanpassen aan wensen en behoeften van deelnemers. / Maartje Henderikx

Maartje Henderikx, Karel Kreijns en Marco Kalz, Refining Success and Dropout in Massive Open Online Courses Based on the Intention-Behavior Gap. In: Distance Education, 38. Onderdeel van NRO-project De Structuratie van Open Online Onderwijs in Nederland (2015-2020, NWO-projectnummer: 405-15-705), Open Universiteit.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Onderzoek kort' in Didactief, december 2017.

 

Bronvermelding

1 NRO projectpagina

Click here to revoke the Cookie consent