Nieuws

NRO-congres: Ontmoet de onderzoeker!

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 05-09-2016 Gewijzigd op 24-10-2016
Op woensdag 2 november vindt weer het jaarlijkse NRO-congres plaats. Hier kun je onderzoekers ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen over het onderwijs.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is door de overheid in het leven geroepen om scholen te helpen hun onderwijs te verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis. Het NRO financiert onderwijsonderzoek tot 2019 over onder meer het curriculum, onderwijs en technologie, de socialiserende functie van onderwijs, professionalisering, het onderwijsbestel en onderwijsvernieuwing. Totaal beschikbaar budget is 15 miljoen euro. Onderzoekers komen in aanmerking voor financiering als zij met scholen samenwerken.

Het NRO besteedt steeds meer aandacht aan de verspreiding van de resultaten van onderwijsonderzoek. Zo is het afgelopen jaar de Kennisrotonde ingericht, een online portal waar kennis uit onderwijsonderzoek wordt gebundeld. Je kunt er terecht met vragen over bijvoorbeeld de inrichting van je klas, computerprogramma’s voor kinderen met een taalprobleem of brede brugklassen.

Weet wat werkt

We weten al veel over wat kan helpen om je lessen te verbeteren. om kennis uit onderzoek geschikt en bruikbaar te mkaen voor d eonderwijspraktijk, stelt het NRO subsidie beschikbaar via Kennisbenutting Plus. Wie een goed idee heeft, kan maximaal €10.000,- krijgen voor (bijvoorbeeld) de uitgave van een boekje, het maken van een app of het ontwikkelen van een training. 
Kijk hier voor meer informatie

Workshops

Op het congres zijn verschillende workshops te volgen, bijvoorbeeld over meta-cognitie en excellentie.

Metadenkers

Hoe zorg je dat havo- en vwo-leerlingen zelfstandig leren? Onderzoekers kijken of ‘metacognitieve regulatietechnieken’ helpen. In hun onderzoek bevragen leerlingen zichzelf middels IMPROVE-kaarten tijdens het maken van wiskunde- of economie-opdrachten en maken ze mindmaps om zicht te krijgen op wat ze al weten en wat nieuw is. Het doel? Meer motivatie en een betere studie-aanpak.

Maastricht Universiteit met udens College en Hermann Wesselink College

Excellentie

Meer dan de helft van de leerlingen die leraren aanmerken als uitzonderlijk begaafd, komt niet voor in de top 5 van de IQ- of Citotoets. En andersom. Hoe komt dat? Onderzoekers gaan op zoek naar een antwoord en kijken onder meer welke kenmerken van studiegedrag en motivatie kenmerkend zijn voor excellente leerlingen. Ook kijken ze of en hoe de ontwikkeling van deze leerlingen verschilt per school en naar sociale achtergrond.  

Maastricht Universiteit met Limburgse scholen.


Kijk hier voor meer informatie en het programma.

Click here to revoke the Cookie consent