Onderzoek

Met oudere leraar vertrekt de vakkennis

Tekst Astrid van de Weijenberg
Gepubliceerd op 07-09-2007 Gewijzigd op 30-04-2020
Beeld HUMANTOUCHPHOTO
De komende tien jaar verdwijnt veel inhoudelijke vakkennis uit het voortgezet onderwijs. De vertrekkende generatie heeft namelijk veel vaker een vakinhoudelijke opleiding dan jongere leraren.

Veertig procent van de 55-plussers heeft een vakinhoudelijke achtergrond, via een universitaire opleiding of mo-aktes. Onder de 35 jaar is dat slechts 19 procent. Jonge docenten volgden voornamelijk een hbo-opleiding met meer nadruk op pedagogische, didactische en beroepsgerichte vaardigheden. Dit meldt het Sociaal Cultureel Planbureau na een onderzoek onder 2700 leraren in het voortgezet onderwijs. Het SCP keek naar hun tevredenheid, maar ook naar opleidingen en opvattingen. Zo blijkt dat één op de vijf leraren (ook) les geeft in een vak waarvoor hij of zij niet volledig bevoegd is. Op het vmbo is dit percentage zelfs 33 procent. Het is ook qua aantal niet gemakkelijk om de vertrekkende leraren te vervangen. De groep jonge docenten bestaat voor zestig procent uit vrouwen; tweederde werkt in deeltijd. De groep 55-plussers bestaat voor 72 procent uit mannen en werkt bijna geheel voltijd. Er zijn naar verhouding dus veel meer nieuwe docenten nodig. Overigens zijn leraren redelijk tevreden over hun beroep – dat krijgt een ruime voldoende. Ze zijn positief over de kwaliteit van het onderwijs op hun eigen school, maar vinden dat de kwaliteit van de lerarenopleiding beter kan. Groepsverkleining en werkdruk zijn een probleem Ook zijn ze gefrustreerd over het nieuwe functiewaarderingssysteem dat een kwart van hen in een lager functieniveau plaatst; weliswaar met behoud van salaris, maar ze ervaren dit wel als degradatie. Het functiewaarderingssysteem legt te veel nadruk op managementtaken, vinden ze, en te weinig op het functioneren, de bevoegdheid en het opleidingsniveau. 

Click here to revoke the Cookie consent