Onderzoek

Meer wanorde in diverse vo klas

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 09-06-2017 Gewijzigd op 09-06-2017
Beeld Tom van Limpt
Kaaskopje presteert prima in etnisch diverse basisschool, maar migrantenkind scoort in po én vo lager op begrijpend lezen. In vo is wanorde deel van het probleem.

Een etnisch diverse school klinkt voor sommigen ideaal, maar hoe presteren kinderen op die scholen eigenlijk? Om dat te onderzoeken maakt Gert-Jan Veerman onderscheid tussen etnische diversiteit en het aantal leerlingen met een migrantenachtergrond in de klas. Etnische diversiteit is het aantal verschillende etnische groepen en de relatieve grootte daarvan in de school. Het meet hoeveel interetnische contacten er kunnen zijn in een school.

Prestaties in het po

Uit Veermans onderzoek (op basis van data uit het COOL 5-18 cohortonderzoek) blijkt dat leerlingen met ouders van Nederlandse herkomst in het basisonderwijs minder goed rekenen als ze in een klas zitten met veel leerlingen met één dezelfde migratieachtergrond. Een etnisch diverse klas maakt echter geen verschil, daar doen de kaaskopjes het even goed als in een geheel ‘Nederlandse’ klas. Kinderen met een migratieachtergrond scoren in een diverse klas echter vaak lager op begrijpend lezen in groep 8.

Wanorde in het vo

Ook internationaal gezien blijkt een etnisch diverse klas niet bevorderlijk voor iedereen. Veerman concludeert op basis van PISA-data uit 2009 dat juist daar vo leerlingen (vijftienjarigen) lager presteren op begrijpend lezen. Op zoek naar mogelijk verklarende factoren bekeek Veerman de invloed van het gedrag van leerlingen op prestaties. In de Pisa-test werd gevraagd naar de orde die leerlingen ervaren tijdens de lessen begrijpend lezen. Wat blijkt? Internationaal ervaren leerlingen in etnisch diverse klassen meer wanorde dan in homogene klassen. Dit lijkt voor een deel de lagere prestaties op begrijpend lezen in diverse klassen te veroorzaken. De wanorde nam overigens af in diverse klassen in landen met een inclusief integratiebeleid. Voor het integratiebeleid werd de MIPEX index gebruikt, die kijkt naar indicatoren zoals toegang voor migranten tot de arbeidsmarkt, deelname aan politiek en mogelijkheid tot familiehereniging.

Veerman legt het verband als volgt uit met theorie: op een diverse school is meer contact tussen leerlingen van verschillende etniciteiten mogelijk, maar dat kan ook meer spanningen en daardoor wanorde veroorzaken. In een etnisch diverse school is het dus belangrijk om oog te hebben voor de orde en te proberen om meer effectieve leertijd te creëren, zo tipt Veerman.

Bronvermelding

1 Gert-Jan Veerman, Ethnic school composition, school performance and classroom behaviour in Western societies. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2017.

Click here to revoke the Cookie consent