Onderzoek

Meer examens, minder arrestaties

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 09-06-2020 Gewijzigd op 09-06-2020
Dat goed onderwijs criminaliteit vermindert wordt algemeen voor waar aangenomen, maar niet vaak onderzocht. Amerikaans onderzoek wijst uit dat specifiek onderwijsbeleid, zoals het eindexamen, inderdaad zorgt voor minder arrestaties.

In de Verenigde Staten zijn eindexamens steeds minder populair, sinds uit onderzoek is gekomen dat er meer schoolverlaters zijn wanneer scholen het behalen van een diploma verbinden aan een enkele toetsperiode. Er zijn momenteel nog maar elf staten met verplichte eindexamens, en door de maatregelen rond Covid-19 kan dat nog zakken naar nul. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat verplichte eindexamens juist een positieve invloed kunnen hebben door de criminaliteit onder jongeren te verlagen.

Onderzoeker Matthew Larsen heeft de gegevens verzameld van arrestaties van jongeren en jongvolwassenen (15-24), in de jaren 1980 tot 2010. In staten waar het eindexamen werd ingevoerd, vergeleek Larsen de arrestatiedata van de cohorten die wel een eindexamen hadden gehad, met hun iets oudere leeftijdsgenoten zonder eindexamen. Daarbij kwamen allerlei controlevariabelen kijken: economische toestand van de staat en school, leerling-leraar ratio, lerarensalaris, etc.

Wat blijkt: jongvolwassenen die een verplicht eindexamen hebben gehad worden gemiddeld 7 % minder gearresteerd dan leeftijdsgenoten zonder eindexamen. Larsen onderzocht daarnaast of, in plaats van een verplicht eindexamen, de hoeveelheid studiewerk arrestatiepercentages zou veranderen. Die blijven echter hetzelfde; alleen met het eindexamen gaan de cijfers omlaag. Het is een verrassend resultaat, gezien het eerdere onderzoek naar eindexamens en schoolverlaters. De resultaten van Larsens onderzoek zijn het minst positief waar de uitval het hoogst is, maar ook daar hebben eindexamens verstrekkende positieve gevolgen.

Er zijn verschillende resultaten per soort criminaliteit. De grootste vermindering is in de arrestaties voor vermogensdelicten (diefstal), die tot 8 % minder zijn. Bij geweldsmisdrijven gaat het arrestatiepercentage met 5 % omlaag. Deze resultaten komen overeen met de veronderstelde gevolgen van examens, zoals de waarde van een diploma voor de arbeidsmarkt en het opbouwen van non-cognitieve vaardigheden. Wanneer het eindexamen zorgt voor een hoger inkomen, is het redelijk om aan te nemen dat misdaden met financiële voordelen zoals inbraak, diefstal en autodiefstal minder voorkomen. Bij non-cognitieve mechanismen kun je veranderingen verwachten in niet-monetaire misdaden zoals moord, en aanranding – die heeft Larsen ook gevonden. Eerder onderzoek wees ook op een statistisch significante vermindering van geweldsmisdrijven als gevolg van onderwijs.

Wat beleid betreft is Larsens onderzoek een grote aanwinst voor voorstanders van een verplicht eindexamen in de VS. Hij benadrukt echter dat hij in de resultaten ook ziet dat eindexamens in het algemeen gunstiger uitpakken voor witte leerlingen dan voor die uit minderheidsgroepen, wat kan bijdragen om de bestaande kloof in arrestaties nog meer te vergroten. Anderzijds is er ook bewijs dat de effecten het gunstigst zijn in armere, vaak niet-witte gebieden, waar de nood hoog is om criminaliteit te verminderen. Hoewel dat geen expliciet onderwijsdoel is, is het wel een hoopvol resultaat. Onderwijs moet leerlingen kennis en vaardigheden meegeven waarmee ze in hun volwassen leven aan werk kunnen komen, kunnen stemmen en kunnen bijdragen aan hun gemeenschap. Minder arrestaties van jongvolwassenen kan een belangrijke factor zijn in dit proces.
 

Matthew F. Larsen, High-School Exit Exams Are Tough on Crime. Fewer arrests where diplomas require a test. Education Next, vol. 20, nr. 3 (2020).
 

Click here to revoke the Cookie consent