Interview

In de biotoop van Mark van Leeuwen

Tekst Nick van Schaik
Gepubliceerd op 20-06-2014 Gewijzigd op 01-03-2017
'Eerst de kikkervisjes wat eten geven' zegt Mark van Leeuwen met een paar schijfjes komkommer in zijn handpalm. Het lokaal is opgeruimd. De stoelen staan omgekeerd op de tafels. In het midden van de klas liggen nog wat bakjes gevuld met kralen.

'De kasten zitten vol met zulke materialen. Het helpt de kinderen om de dingen concreet te maken. Hoe is een zin opgebouwd? Wat zijn rekentafels? Met behulp van deze opdrachten kunnen leerlingen uiteindelijk de koppeling maken naar het abstracte van: oh ja, zo zat het!'

Van Leeuwen is nu een jaar werkzaam op de Montessorischool in Alphen aan de Rijn en geeft les aan de middenbouw groep 3, 4 en 5. Zeldzaam voor een mannelijke leerkracht. 'In deze groepen leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Als je dat goed ontwikkelt, dan hebben de leerlingen daar de rest van hun leven wat aan. Een belangrijke taak dus.' Op de ramen van het klaslokaal staan schilderingen van kinderboekenpersonages als Mees Kees, Dolfje Weerwolfje en Dummie de Mummie. 'Zo gaat taal meer leven voor de kinderen.'

De leeftijdsverschillen tussen de leerlingen zijn volgens Van Leeuwen positief voor de ontwikkeling. 'Niet alleen cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Vooral voor groep 3. Ze komen vanuit de kleuterklas en kennen alleen een speelse manier van leren. Dan opeens hebben ze schriften en boekjes, én grote kinderen in de klas die heel anders denken en doen. Natuurlijk is het wennen in het begin, maar uiteindelijk leren ze van de verschillen: ze nemen een voorbeeld aan de ouderen.'

Het scheppen van een eigen 'cultuur' helpt. 'Als de kinderen aan mij gewend zijn en weten wat ze wel en niet mogen, dan kan ik een relatie met ze opbouwen. Ik probeer een sfeer van saamhorigheid te creëren, waarin iedereen open en eerlijk tegen elkaar is. Ik heb daardoor hele mooie gesprekken met mijn leerlingen. Als een kind zich geaccepteerd, veilig en gehoord voelt, dan ontwikkelt het zich beter en komt het tot succeservaringen.'

Individuele aandacht is altijd Van Leeuwens uitgangspunt. 'Met passend onderwijs ben ik al bezig. Ik kijk naar de individuele leerling. Wat heeft het kind nodig en wat kan hij of zij aan? Zo denken sommige leerlingen niet in woorden, maar in beelden. Dit vergt een andere benadering van mij als leerkracht.' Dit komt tot uiting in Het Heldenhuis, een initiatief dat Van Leeuwen startte voor hulp aan moeilijk lerende kinderen. Ouders en opvoeders kunnen via de gelijknamige website bij hem terecht voor de 'Leer anders'-methode en huiswerkbegeleiding. 'Ik vind dat een kind een held is in de dingen die hij of zij durft, kan en doet. Ik wil kinderen helpen in hun ontwikkeling en daarbij handvatten aanreiken die het leren voor hen eenvoudiger maken.'

Via Het Heldenhuis wil Van Leeuwen ook materialen ontwikkelen en verspreiden. 'Maar de combinatie tussen mijn baan en Het Heldenhuis is moeilijk. Sinds ik fulltime voor de klas sta, heb ik weinig tijd voor andere dingen, waaronder mijn eigen project.' Leerkracht zijn vergt veel van Van Leeuwen. 'Elke dag dertig kinderen om me heen. Het is druk, maar ik heb er nog nooit geen zin in gehad. Als het door omstandigheden even tegenzit en ik kom 's ochtends op school en de kinderen komen vrolijk en enthousiast het lokaal binnen, dan gaan we er weer voor. Er bestaat geen betere motivatie.'

 

Click here to revoke the Cookie consent