Nieuws

Leidraad voor kunstzinnige oriëntatie

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 30-09-2014 Gewijzigd op 19-09-2016
Beeld Human Touch Photography
Hoe geef je op de basisschool vorm aan kunstzinnige oriëntatie? Een nieuw leerplankader biedt uitkomst. 

Waar moet je aan denken als je met de klas met beeldend onderwijs aan de slag gaat en meer wilt dan iets knutselen of een incidenteel theaterbezoek? Ondanks recente initiatieven om het niveau van het cultuuronderwijs omhoog te krijgen – denk aan de vorig jaar gestarte subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit – blijkt dat lang niet alle scholen daar antwoord op hebben. Voor hen is er het leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

In dit landelijke kader zijn de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie uitgewerkt tot vier leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek. Cultureel erfgoed is binnen deze leerlijnen geïntegreerd. Projectleider Stéfanie van Tuinen hoopt dat scholen dankzij het leerplankader meer eigenaar worden van de invulling van kunstzinnige oriëntatie, en dat de samenhang verbetert tussen het lesprogramma en de kunstmenu’s die culturele instellingen verzorgen. ‘Hoe zorg je ervoor dat een culturele activiteit meer is dan een leuk uitje? Dat is een belangrijk aandachtspunt.’

Van Tuinen verwacht dat het leerplankader zal bijdragen aan de communicatie tussen de bij cultuureducatie betrokken partijen. Het leerplankader biedt een gemeenschappelijke terminologie voor leerkrachten, scholen, interne cultuurcoördinatoren en culturele instellingen. ‘Wanneer deze partijen dezelfde taal gaan spreken, zal dat het gesprek over de kwaliteit van kunstzinnige oriëntatie ten goede komen.’

Inspiratie

Van Tuinen beseft dat het leerplankader nog maar een begin is. Zij zou graag zien dat in een vervolgtraject handreikingen voor leerkrachten komen, met inspirerende lesvoorbeelden of praktische instrumenten om een leerlijn specifiek voor de eigen school vorm te geven. Het koppelen van de beschreven leerdoelen aan beschikbare methodes zou bijvoorbeeld helpen. ‘Er is ons veel aan gelegen om het zo toegankelijk en praktisch mogelijk te maken. Ook beginnende leerkrachten moeten ermee uit de voeten kunnen.’ Naar verwachting wordt dit najaar duidelijk welk vervolg het leerplankader kunstzinnige oriëntatie krijgt.

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie
Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Bekijk het leerplankader op kunstzinnigeorientatie.slo.nl.

Click here to revoke the Cookie consent