Onderzoek

Leid leerling naar passende opdracht

Tekst Michelle Nugteren
Gepubliceerd op 27-01-2021 Gewijzigd op 20-05-2021
Beeld Shutterstock
Door zelfregulatie kunnen leerlingen hun eigen leerproces vormgeven. Help ze wel bij het kiezen van een oefening: dan presteren ze beter.

Vaak laten leraren alle leerlingen dezelfde opdrachten maken, maar die zijn zelden voor ieder van hen optimaal. Hoe zou je dit kunnen verbeteren? In ons onderzoek lieten we 65 leerlingen uit 3 havo en 3 vwo van twee scholen bij het vak biologie oefenen met de principes van genetica. Ze mochten acht opdrachten kiezen uit een set van 75 in een speciaal ontwikkelde digitale leeromgeving. Ze kregen hierbij hulp en feedback van een elektronische begeleider. De opdrachten verschilden in moeilijkheid en aangeboden ondersteuning. Een groep leerlingen werd precies naar de volgende oefening geleid (specifiek advies), een andere groep kreeg enkel te horen dat ze een niveau hoger of lager moesten kiezen (algemeen advies). Een derde groep kreeg helemaal geen advies.

De leerlingen bleken het meest baat te hebben bij een algemeen advies plus gerichte feedback op hun taakprestatie. Deze combinatie stimuleerde hen om te kiezen voor moeilijkere oefenopdrachten. Leerlingen met het algemene advies maakten andere keuzes dan leerlingen zonder zo’n advies. Toch leidde dat op het eerste oog niet tot betere eindprestaties. Maar nadere analyse leerde dat leerlingen het advies niet altijd opvolgden. En dan blijkt: hoe meer de opdrachten overeenkomen met het algemene advies, hoe beter de eindprestatie. Totale zelfregulatie (leerlingen helemaal zelf laten bepalen welke opdrachten ze maken) is dus niet per se aan te bevelen. Met enige sturing presteren ze beter.


Michelle Nugteren e.a., "What Do I Know and Where Do I Go? The Effects of Guidance on Task Selection." Proefschrift Universiteit Utrecht, 2020.

 

Dit artikel verscheen in Didactief, januari/februari 2021.

Click here to revoke the Cookie consent