Recensies

Leestips Orhan Agirdag

Tekst Orhan Agirdag
Gepubliceerd op 08-12-2020 Gewijzigd op 08-12-2020
Onderzoeker Orhan Agirdag geeft leestips. Didactief interviewde hem over Artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert.

Paulo Freire, Pedagogie van de onderdrukten. Oorspronkelijk verschenen in het Portugees (1970), Nederlandse vertaling alleen antiquarisch verkrijgbaar. Engelse vertaling: Pedagogy of the Oppressed, Penguin, ca. € 13,00.

‘Dit ijzersterke pleidooi voor radicaal-emancipatorisch onderwijs gaat voorbij aan de ingeburgerde minachting van kansarme families en leerlingen. Hoewel het geschreven is aan het eind van de jaren zestig in Brazilië, kan de pedagoog die in Amsterdam streeft naar meer sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid nog altijd beroep doen op deze klassieker.’


Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. Oorspronkelijk verschenen in het Frans (1982), Engelse vertaling alleen antiquarisch verkrijgbaar.

‘Als je Engels spreekt, ben je meertalig, als je Turks spreekt, heb je een taalachterstand. Wie wil begrijpen waarom velen zo denken, leest het best deze klassieker van Bourdieu. Taal gaat niet alleen over competenties, maar is vooral een middel van macht, net zoals alles bij Bourdieu ergens over macht gaat.’
(Zie ook: Ons Soort Mensen, Didactief, juni 2020, red.).


Nick Cave, The Death of Bunny Munro. Canongate, 2009, ca. € 12,00.

‘Nick Cave is niet alleen een schrijver van prachtige donkere liedjes, maar ook een ondergewaardeerde auteur van romans. In dit boek laat hij tevens zien dat hij een humoristische socioloog is, die verschillende segmenten van de samenleving kan vatten in een onwaarschijnlijk verhaal over een problematische opvoedingsrelatie tussen een vader en een zoon.’

 Lees ook het interview met Orhan Agirdag, 'Ideologie en feiten'. (Didactief, december 2020).

Click here to revoke the Cookie consent