Recensies

Leestips Iliass El Hadioui

Tekst Iliass El Hadioui
Gepubliceerd op 07-04-2020 Gewijzigd op 01-04-2020
Beeld Rob Niemantsverdriet
Iliass El Hadioui geeft leestips. Didactief interviewde de onderwijssocioloog over zijn onderzoek naar kansengelijkheid. 

Anthony Muhammad, Transforming school culture: How to overcome staff division. Solution Tree Press, 2009, € 26,99

‘Dit werk van onderwijswetenschapper Anthony Muhammad gebruik ik veel, omdat hij eerst docent en schoolleider was voordat hij wetenschapper werd. Zijn benadering is ijzersterk op het vlak van action-based werken. Zijn werk geeft goed inzicht in de mindset van professionals en de groepsdynamiek binnen een lerarenteam. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als te veel leraren de status quo binnen een schoolcultuur willen behouden? Uiteindelijk geeft hij veel inzichten in hoe je een “gezonde” schoolcultuur kunt creëren.’

 

Pierre Bourdieu. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge, 2010 (eerste druk in het Frans 1979), € 24,85

‘Deze Franse socioloog schreef een van de belangrijkste boeken van de twintigste eeuw. Dit is het grote verhaal over het systeem en de rol van kapitaal. Distinction gaat over onderscheid maken. En met name hoogopgeleide ouders kennen het onderscheidende vermogen van het onderwijs. Ze kunnen druk zetten op het systeem, door de juiste communicatie en een dikke portemonnee, en zo de intergenerationele overdracht van kapitaal garanderen via het onderwijssysteem. Want het idee is: als je naar het vwo gaat, of het gymnasium, dan komt het vaak ondanks je competenties toch nog goed. Het blijft me boeien om na te denken over deze grote vraagstukken van de maatschappij.’

 

Iliass El Hadioui 

 

Erving Goffman. De dramaturgie van het dagelijks leven. Bijleveld, 2018 (eerste druk 1959), €24,90

‘Dit is een fantastisch werk, de theorie van Goffman is een verademing voor het onderwijs. Met behulp van Goffman’s ideeën konden we in ons onderzoek de dramaturgische lens gebruiken om de schoolcultuur te beschouwen: de school als theater, iedere les is een podiumvoorstelling, met een actief publiek. Maar ‘backstage’ gebeurt er ook van alles. Leerlingen zijn in verschillende klaslokalen onderdeel van verschillende stijlen van optreden. Onze stelling is dat deze sociale dynamiek goed leiderschap behoeft: weten wanneer er een gemeenschappelijk normatief kader moet zijn en wanneer juist de diversiteit in stijlen benadrukt moet worden.’

 

Lees ook het interview met Iliass El Hadioui (Didactief, april 2020),

Click here to revoke the Cookie consent