Onderzoek

Leerling nog niet mediawijzer

Tekst Ed Smeets
Gepubliceerd op 17-11-2017 Gewijzigd op 17-02-2020
Beeld Human Touch Photography
Leraren in po en vo vinden dat hun leerlingen zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico’s van internet. Dat blijkt uit de laatste monitor over mediawijsheid.  

In 2010 vroegen we leraren hoe het was gesteld met mediawijsheid bij hun leerlingen en wat ze daar in hun lessen aan deden. Dat kon destijds nog beter. Hoe gaat het zeven jaar later? Dit zijn we nagegaan in een enquête onder 518 po- en 710 vo-leraren.

Het oordeel over de mediawijsheid van leerlingen bleek weinig veranderd. Campagnes voor mediawijsheid ten spijt zijn veel leerlingen zich volgens hun leraren nog steeds onvoldoende bewust van de risico’s van internet en wapenen zij zich daar onvoldoende tegen. Leraren zien als grootste risico digitaal pesten en, in het vo, leerlingen die beschadigende foto’s en filmpjes van elkaar verspreiden. In vergelijking met 2010 is er wel meer aandacht voor digitaal pesten: zeven van de tien po-scholen en acht van de tien vo-scholen hebben een pestprotocol. In 2010 was dat ruim een kwart en bijna een derde. Leraren bespreken digitaal pesten inmiddels vaker in de les of mentorgesprekken.

Informatie zoeken en beoordelen blijkt voor veel leerlingen nog lastig. Een kwart van de po-leraren vindt dat een gebrek aan aandacht op school een oorzaak is, in het vo vindt een derde dit. De meeste leraren (84% in het po en 76% in het vo) vinden die aandacht belangrijk. Die zou vooral moeten gaan over informatie zoeken en beoordelen, pesten voorkomen en privacy.
In 2010 werkten scholen vooral via opdrachten en werkstukken aan mediawijsheid. In 2017 zien we in het po een verschuiving naar de reguliere les en in het vo naar de mentorles. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de leraren zelf behoefte aan meer kennis van mediawijsheid.

 

Ed Smeets, Mediawijsheid. Onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs. KBA Nijmegen/Mediawijzer.net, 2017. Te downloaden op kbanijmegen.nl

Dit artikel verschijnt in het decembernummer van Didactief, 2017.

Click here to revoke the Cookie consent