Onderzoek

Kort en goed: kindvriendelijke overgang vve naar po

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-11-2016 Gewijzigd op 24-05-2017
Hoe kun je zorgen voor een kindvriendelijke overgang van voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar het basisonderwijs?

De bevindingen
Hoe warmer de overgang tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs, hoe beter. Kinderen voelen zich dan bijvoorbeeld sneller thuis in de nieuwe klas. Vrijwel overal zorgen voorschoolse voorzieningen voor goede informatieoverdracht naar basisscholen (90-96%), in elk geval via een gestandaardiseerd overdrachtsformulier en geregeld samen met een gesprek. Instellingen maken het minst werk van een doorgaande lijn, terwijl juist dat volgens onderzoek een belangrijke voorwaarde is voor een kindvriendelijke overgang. De onderzoekers pleiten daarom voor meer inhoudelijke samenwerking en vragen de overheid om dat te ondersteunen en uit te dragen.

Tips voor opvang en basisscholen
Enkele tips om ervoor te zorgen dat kinderen zich snel thuis voelen op school: maak vaste afspraken over informatieoverdracht, gebruik hetzelfde kindvolgsysteem en stem gedragsprotocollen op elkaar af. Maar werk niet alleen logistiek, maar ook inhoudelijk samen en ontwikkel samen een doorgaande lijn. En maak er tweerichingsverkeer van: laat voorschoolse voorzieningen weten hoe ‘hun’ kinderen het doen op de basisschool. En tot slot, betrek ouders bij het overgangsproces.

Kijk voor meer onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie in het dossier ‘Vve helpt’.

Dit artikel verscheen in de rubriek Kort en Goed in Didactief, november 2016.

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Click here to revoke the Cookie consent