Onderzoek

Kanttekeningen bij koers VO

Gepubliceerd op 09-10-2005 Gewijzigd op 23-10-2016
Nieuws

De Onderwijsraad is overwegend positief over het meerjarenbeleidsplan Koers VO: de leerling geboeid, de school ontketend. In dit plan beschrijft de minister haar visie op de toekomst van het voortgezet onderwijs. Centraal in het plan staan het leerproces en de leerloopbaan van leerlingen. Om deze te stimuleren, wil de minister de scholen meer ruimte geven om onderwijs op maat aan te bieden. De Onderwijsraad steunt het voorstel, maar plaatst er ook enkele kanttekeningen bij.

Click here to revoke the Cookie consent