Nieuws

Kamer eist inbreng vakverenigingen bij curriculumherziening

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 21-04-2017 Gewijzigd op 21-04-2017
De motie van de SP om curriculumherziening te staken heeft het gisteren niet gered. De andere negen moties zijn wel aangenomen. Dat betekent onder meer erkenning voor de inbreng van vakverenigingen.  

De hoorzitting in de Tweede Kamer over de curriculumherziening leverde afgelopen woensdag een onthutsende conclusie op: de vakverenigingen zijn tot nu toe nauwelijks gehoord, door de commissie-Schnabel noch de Onderwijscoöperatie. De Kamerleden hoorden de geluiden en klachten van de vakverenigingen hierover met verbazing aan. Een dag later leidde dit tot enkele moties om de dit tekort te repareren.

Zo verzochten Rog (CDA) en Kwint (SP) om bij de uitrol van de ontwikkelteams voor het voortgezet onderwijs de inhoudelijke vakverenigingen en het vervolgonderwijs een ‘eerstverantwoordelijke positie te geven en hen daarvoor binnen het budget van beschikbare middelen voldoende te faciliteren’. Dat ‘eerstverantwoordelijk’ ging staatssecretaris ‘net een tikje te ver’. Maar ‘dat de vakverenigingen een verantwoordelijke positie moeten hebben, is voor mij evident.’ In overleg werd het voorvoegsel ‘eerst’ geschrapt, zolang de regering maar instemde met ‘een heel zware verantwoordelijkheid’. Wat Dekker vervolgens weer vertaalde naar ‘serieuze betrokkenheid’.

Tweede KamerOok Van Meenen (D66) vermeldde in zijn motie met nadruk de vakverenigingen. Hij vroeg om voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek samen met het onderwijsveld kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus te formuleren; voor de overige vakken (en/of leergebieden) zou uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld met de vakverenigingen verkend moeten worden of curriculumaanpassingen nodig zouden zijn.

Van Meenens motie voor een minder radicale curriculumherziening werd aangenomen. Die van Kwint om de hele curriculumherzieningsoperatie te staken en het aan ‘leraren, vakverenigingen en vervolgonderwijs’ over te laten om te bepalen of en welke curriculumherziening nodig is, redde het niet.

De overige moties betroffen eisen voor heldere kerndoelen en ruimte voor alle vakgebieden. Opvallend waren daarnaast moties waarin Kamerleden bij wijze van spreken de maatschappelijke discussie over wat kinderen en jongeren in 2032 moeten kennen en kunnen nog even dunnetjes overdeden. Zo vroeg Lisa Westerveld (GroenLinks) aandacht voor duurzaamheid en Beertema (PVV) voor ‘correct Nederlands’.  

Verder lezen

1 Vakvereniging over het hoofd gezien bij curriculumherziening
2 Curriculumherziening in Tweede Kamer

Click here to revoke the Cookie consent