Onderzoek

Islamitisch College onderzocht

Tekst Susan de Boer
Gepubliceerd op 23-01-2007 Gewijzigd op 27-09-2018
De gemeente Amsterdam trekt voorlopig alle subsidies in aan het Islamitisch College Amsterdam. Het ministerie van onderwijs en de inspectie onderzoeken of het nodig is de bekostiging te stoppen.

Wethouder Aboutaleb van Amsterdam heeft voorlopig alle subsidies aan het Islamitisch College Amsterdam ICA opgeschort. Dit geldt zowel voor de subsidies die voor huisvesting zijn gereserveerd als voor middelen voor onderwijsinhoudelijke programma’s, zoals de Brede School en het programma beroepsonderwijs. De gemeente doet dit in afwachting van de resultaten van het onderzoek dat het ministerie van OCW en de inspectie uitvoeren naar de oorzaken van de bedroevende resultaten van het ICA. Vooral het ziekteverzuim en het grote verloop onder de leraren lijken debet te zijn aan de slechte kwaliteit. De school werkt mee aan het opstellen van een verbeterplan en voert ook een actief integratiebeleid. Het ICA is geen broeinest van radicalisme, zegt docent Joop Lahaise in Trouw. Hij voelt zich vrij om welk thema dan ook te bespreken in zijn lessen. Voor islamitische leerlingen kan de school juist een veilige plek zijn, in tegenstelling tot nietislamitische scholen waar zij soms worden gepest. De school scoorde in de laatste meting van het dagblad Trouw 3,3 punten. Het maximum is 15 punten. Andere slecht scorende scholen zijn het Gelders Mozaïek in Arnhem, het Midden-Brabant College in Tilburg en het Christelijk College in Zeist, alledrie met 6,7 punten. Het Ibn Ghaldoun in Rotterdam komt met 7,3 punten op de vijf na laatste plaats. Onderwijssocioloog Paul Jungbluth beschouwt het jaarlijkse overzicht van Trouw als een eerste stap naar kwaliteitscontrole. Maar volgens hem geeft het geen inzicht in de effectiviteit van scholen. 

Click here to revoke the Cookie consent