Nieuws

Iedereen heeft taaltalent

Tekst Ludo Verhoeven & Eliane Segers
Gepubliceerd op 20-12-2012 Gewijzigd op 22-09-2017
Nicole is vier jaar en valt op door haar leergierigheid. Het lijkt wel of ze steeds maar nieuwe woorden wil leren: ‘wat is een oven? Is dat hetzelfde als een fornuis? En even later: wat kun je doen met een snelkookpan? Alle pannen koken toch even snel?’

In dezelfde groep zit Selim. Hij is er nog maar net aan gewend dat iedereen op school voortdurend Nederlands spreekt, in plaats van Turks, zoals bij hem thuis.  Maar hij pikt snel nieuwe woorden op en is er actief mee bezig. Joris zit in groep 4 en leest graag en makkelijk. Als hij eenmaal begint te lezen, kan hij niet meer stoppen. Hij leest aandachtig, gaat af en toe terug als hij iets niet helemaal begrijpt Verhoevenen kijkt soms ook al vooruit om te zien of hij een aanknopingspunt heeft van wat er komen gaat in het verhaal dat hij leest. Zijn klasgenootje Natasja vindt lezen lastig. Het kost haar moeite om in een verhaal de betekenis van elk afzonderlijk woord snel af te leiden. De meester is er net achter dat ze dyslectisch is. Maar met extra ondersteuning is ze lezen als een uitdaging gaan zien en lukt het haar steeds beter om de betekenis van woorden af te leiden en tot verhaalbegrip te komen.

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat kinderen erg kunnen verschillen in hun taalprestaties in de klas. Kinderen zoals Nicole en Joris gaat alles heel gemakkelijk af en ze lijken zonder enige inspanning in staat om een grote Segerswoordenschat of een goede leesvaardigheid op te bouwen. Selim en Natasja hebben daar meer moeite mee. Maar ze komen dankzij hun eigen inzet en steun van de meester bij het  aanleren van de juiste leerstrategieën ook heel ver in hun taalambities. Alle vier de kinderen laten zien dat ze over specifieke taaltalenten beschikken die ze met hulp vanuit de omgeving weten te verzilveren. In deze Special geven we meer voorbeelden en uitleg over het begrip taaltalent in de basisschoolperiode. Het doel? Inzicht bieden in recent onderzoek rond taaltalent en ter inspiratie om kinderen hun taaltalenten optimaal te laten ontplooien. 

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special Taaltalent, december 2012. Deze special is gemaakt in opdracht en met een financiële bijdrage van Expertisecentrum Nederlands en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen (BSI). 

Verder lezen

1 Taaltalent

Click here to revoke the Cookie consent