Onderzoek

ICT: meer dan een tool

Tekst Noortje Janssen
Gepubliceerd op 03-10-2017 Gewijzigd op 13-06-2018
Beeld Shutterstock
ICT zinvol inzetten in je les betekent dat je technologie, leerstof en vakdidactiek op elkaar afstemt. Hoe leer je dit?  

Iedere leraar weet dat lesstof goed overbrengen onder andere een kwestie van didactiek is. En hij weet misschien ook nog wel dat technologie de didactiek kan ondersteunen om de vakinhoud begrijpelijker te maken. Maar om ICT zinvol te gebruiken, moet je technologische, didactische en vakinhoudelijke kennis combineren en weten hoe deze drie elkaar continu beïnvloeden. Dit is beter bekend als Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

Hoe kun je aanstaande leraren helpen om zich dit eigen te maken? In ons onderzoek maakten 54 biologieleraren in opleiding voor het eerst met educatieve software een lesplan. Eén groep kreeg hierbij vakinhoudelijke en didactische informatie apart aangeboden, de andere groep kreeg geïntegreerde informatie. Dat laatste resulteerde in vakinhoudelijk en didactisch explicietere lesplannen. Leraren maakten dus duidelijker wat ze in hun les opnamen en waarom.

Toch bleven beide groepen evenveel moeite houden om ICT te combineren met de leerstof en didactiek. Daarom hebben we vervolgens gekeken wat het effect was op 142 pabostudenten van al dan niet geïntegreerd aangeboden informatie. De ene groep kreeg didactische en technologische informatie en de andere didactische, technologische én vakinhoudelijke informatie. In beide groepen bleken de studenten de informatie meer te integreren en hun keuzes te verantwoorden, maar hun lesplannen werden er nog niet meteen beter van. Eenmalige ondersteuning is mogelijk te weinig om volledig TPACK-vaardig te worden. De lerarenopleidingen kunnen studenten dus helpen met herhaalde oefening of door ze tijdens het maken van een lesplan te laten discussiëren over hoe en waarom ze technologie in de klas kunnen gebruiken. / Noortje Janssen

Noortje Janssen, Supporting Teachers’ Technology Integration in Lesson Plans. Proefschrift Universiteit Twente, 2017.

Lees ook de blog  Help leraren ICT goed in te zetten van Noortje Janssen op didactiefonline.nl.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Kort Onderzoek' in Didactief, oktober 2017.

Verder lezen

1 Help leraren ICT goed in te zetten

Click here to revoke the Cookie consent